Zofia Redzisz Dyrektor Globalnego Centrum Usług aplikacji Biznesowych PwC, członek Rady Pracodawców Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych

„Dynamiczne zmiany technologiczne oraz gospodarka oparta o wiedzę generują zapotrzebowanie na absolwentów z kompleksowymi umiejętnościami, kompetencjami oraz głęboką wiedzą dziedzinową. Jednocześnie rynek usług informatycznych coraz bardziej rozszerza się i przesuwa w stronę rozwiązań w zakresie analizy i inżynierii danych. Obecnie coraz więcej koncernów oraz firm buduje lub rozwija własne działy analizy danych i poszukuje pilnie pracowników na tym nowym rynku. Konkurencja jest duża bowiem dopiero od niedawna niektóre polskie uczelnie wprowadzają kierunek w swoich programach nauczania, a wiele z nich dopiero się przymierza do stworzenia takich kierunków. 

Studia I stopnia kierunku Inżynieria i Analiza Danych (IAD) zapewniają kształcenie w tym ważnym obszarze. Uruchomienie studiów II stopnia kierunku IAD w języku angielskim na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej  jest dopełnieniem wcześniejszej oferty studiów I i II stopnia kierunku Inżynieria i Analiza Danych prowadzonych przez Wydział. Działania te są bardzo oczekiwane przez firmy i instytucje poszukujące specjalistów o takim profilu. Absolwenci studiów w zakresie analizy danych mogą  ubiegać się o prace w coraz liczniej powstających działach analizy danych w dużych koncernach i międzynarodowych firmach. Jednakże również mniejsi przedsiębiorcy zaczynają już dostrzegać duże możliwości analizy statystycznej. W miarę rozwoju rynek zatrudnienia znacząco się powiększy. Specjaliści w obszarze analizy i inżynierii danych mając bardzo szerokie umiejętności analityczne wraz z umiejętnościami informatycznymi są wyżej wyceniani od zwykłych informatyków zajmujących się sprzętem lub systemami komputerowymi i bardzo poszukiwani. Należąc do grona długoletnich praktyków na rynku IT i zarządzając w firmie konsultingowej wsparciem jej wewnętrznych aplikacji  biznesowych dla ponad 100 krajów uważam, że powstanie studiów kierunku Inżynieria i Analiza Danych przyczyni się do wypełnienia luki na rynku. Moje doświadczenie zatrudniania w ostatnich 2 latach 150 specjalistów IT wskazuje, że oferta Wydziału MiNI jest niezwykle potrzebna na rynku.  Unikalny profil przyszłych absolwentów oparty na studiach inżynierskich i/lub matematycznych, a nie tylko biznesowych i ekonomicznych zapewni im przewagę konkurencyjną, a pracodawcom pozwoli pozyskać kadrę o najbardziej poszukiwanych kompetencjach.

Osadzenie w rodzimym środowisku poprzez studiowanie w Polsce przy jednoczesnym światowym poziomie edukacji na bardzo prestiżowym kierunku  stanowi dodatkowy element przyciągający uwagę pracodawców. Szczególny charakter Wydziału MiNI polegający na współistnieniu kształcenia w zakresie  nauk matematycznych, informatycznych/informacyjnych i inżynierskich zapewnia unikalny poziom i zakres studiów. Ze względu na techniczny i badawczy profil uczelni studenci uczą się  formułowania i rozwiązywania wielowymiarowych, nietypowych ale realnych problemów, a także praktycznego wykorzystania rozwiązań w biznesie, przemyśle, usługach i administracji. Zaprezentowany program łączy w sobie  nabywanie  wiedzy teoretycznej oraz jej zastosowania w konkretnych przypadkach realizowanych w ramach projektów, co dla firm jest bardzo atrakcyjne. Podobnie nacisk omawianego programu na uniwersalny i wszechstronny profil absolwenta oraz przygotowanie studentów do tworzenia  rozwiązań złożonych technologicznie  w tym integrujących dane z różnych źródeł, umożliwiających analizę dużych zbiorów danych (Big Data) czy do budowanie systemów analitycznych czasu rzeczywistego albo kompleksowych struktur BI dopełnia oczekiwań  otocznia gospodarczego. 

Podsumowując, program studiów inżynierskich i magisterskich na kierunku Inżynieria i Analiza Danych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej wychodzi naprzeciw ogromnym potrzebom rynku zapewniając wysokie kwalifikacje w zakresie analizy i inżynierii danych oraz wszechstronne kompetencje zawodowe zorientowane na mierzenie się z wyzwaniami ery digitalizacji i robotyzacji. Absolwenci mogą stać się prawą ręką zarządów przedsiębiorstw, działów operacyjnych i funkcji wspomagających stając się niezbędnym i najważniejszym doradcą w usprawnianiu działalności firmy, zwiększeniu efektywności i optymalizacji procesów. „

Informacja o PwC:

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 250 tysięcy osób dostarczających naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, Financial Crime Unit w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudniają ponad 4 700 osób.

Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.