W wyniku porozumienia zawartego z SAS Institute w kwietniu 2019, studenci wydziału uzyskali możliwość zdobywania międzynarodowych certyfikatów SAS Data Science, w ramach programu SAS Joint Certificate. Tym samym Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych dołączył do międzynarodowego grona ośrodków, które zapewniają możliwość zdobywania certyfikatów firmy SAS, do którego należą m.in. University of California, Irvine , Tokyo University of Science, University of Melbourne.

Certyfikacja jest wynikiem uznania dla jakości kształcenia na Wydziale przez firmę SAS Institute – jednego z globalnych liderów w dziedzinie systemów analizy danych. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest pomyślne zaliczenie bloku przedmiotów związanych z tematyką Data Science prowadzonych obecnie jako przedmioty obowiązkowe i oferowanych jako obieralne przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz realizacja projektu z wykorzystaniem technologii SAS Institute.

Certyfikacja jest dedykowana szczególnie dla studentów kierunków Inżynieria i Analiza Danych, Matematyka i Analiza Danych oraz Matematyka – jako studentów, których kompetencje w obszarze analizy danych są podstawą ich rozwoju zawodowego.

Szczegółowe zasady uzyskania certyfikacji SAS

Dodatkowe informacje o programie Joint Certificate na stronie SAS

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 145 krajach, w tym 92 przedsiębiorstwa z pierwszej setki listy 2018 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, nauki, ochrony zdrowia, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej. www.sas.com