Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, rozwija studia Data Science (kierunek Inżynieria i Analiza Danych) m.in. w ramach zadania „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach II stopnia – Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”. Zadanie to jest realizowane jest w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizowanego przez Wydział zadania jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarze Data Science/Big Data i tym samym odpowiedź na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczne.

Środki Unii  Europejskiej zostały przyznane m.in. na stworzenie materiałów dydaktycznych dla przedmiotów kierunku i posłużą rozwojowi studiów magisterskich na kierunku Inżynieria i Analiza Danych.

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku IAD Danych: