PROFESOR (BAD.-DYD.)
Zakład Statystyki Obliczeniowej i Analizy Danych

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

 • Członek Rady Wydziału
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Matematyka i Analiza Danych
 • Kierownik Zakładu Statystyki Obliczeniowej i Analizy Danych
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych
 • Przewodniczący Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
 • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Inżynieria i Analiza Danych
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunków Matematyka oraz Matematyka i Analiza Danych

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Dyscyplina(y) nauki

 • Matematyka
 • Informatyka


Zainteresowania naukowe

 • Analiza danych
 • Soft computing
 • Statystyka matematyczna
 • Teoria zbiorów rozmytych


Wybrane publikacje

 • Pękala B., Dyczkowski K., Grzegorzewski P., Bentkowska U., Inclusion and similarity measures for interval-valued fuzzy sets based on aggregation and uncertainty assessment, Information Sciences 547 (2021) str. 1182-1200
 • Grzegorzewski P., Gadomska O., Nearest Neighbor Tests for Fuzzy Data, IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) (2021) str. 1-6
 • Grzegorzewski P., Gładek K., On some dispersion measures for fuzzy data and their robustness, TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics 12(1) (2021) str. 88-103
 • Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Romaniuk M., Flexible resampling for fuzzy data, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 30(2) (2020) str. 281-297
 • Yoon J., Grzegorzewski P., On optimal and asymptotic properties of a fuzzy L2 estimator, Mathematics 8(11) (2020) str. 1-16
 • Grzegorzewski P., Permutation k-sample Goodness-of-Fit Test for Fuzzy Data, 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) – Conference Proceedings (2020) str. 1-8
 • Kołacz A., Grzegorzewski P., Asymptotic algorithm for computing the sample variance of interval data, Iranian Journal of Fuzzy Systems 16(4) (2019) str. 83-96
 • Grzegorzewski P., Coroianu L., Gągolewski M., Piecewise linear approximation of fuzzy numbers: algorithms, arithmetic operations and stability of characteristics, Soft Computing 23(19) (2019) str. 9491-9505
 • Baczyński M., Grzegorzewski P., Mesiar R., Helbin P., Niemyska W., Fuzzy implications based on semicopulas, Fuzzy Sets and Systems 323(15) (2017) str. 138-151
 • Ramos-Guajardo A., Grzegorzewski P., Distance-based linear discriminant analysis for interval-valued data, Information Sciences 372 (2016) str. 591-607
 • Kołacz A., Grzegorzewski P., Measures of Dispersion for Multidimensional Data, European Journal of Operational Research 251(3) (2016) str. 930-937
 • Grzegorzewski P., Niemyska W., Baczyński M., Helbin P., Properties of the probabilistic implications and S-implications, Information Sciences 331 (2016) str. 2-14
 • Grzegorzewski P., Mesiar R., Baczyński M., Fuzzy implications based on semicopulas, Proceedings of the 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (2015) str. 792-798
 • Grzegorzewski P., Szymanowski H., Goodness-of-fit tests for fuzzy data, Information Sciences 288 (2014) str. 374-386
 • Grzegorzewski P., Granular Regression, Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress and NAFIPS Annual Meeting (2013) str. 974-979
 • Grzegorzewski P., Gągolewski M., Coroianu L., Nearest Piecewise Linear Approximation of Fuzzy Numbers, Fuzzy Sets and Systems 233 (2013) str. 26-51
 • Grzegorzewski P., Ładyżyński P., Particle swarm intelligence tunning of fuzzy geometric protoforms for price patterns recognition and stock trading, Expert Systems with Applications 40(7) (2013) str. 2391-2397
 • Grzegorzewski P., Probabilistic implications, Fuzzy Sets and Systems 226 (2013) str. 53-66
 • Grzegorzewski P., Ładyżyński P., Żbikowski K., Stock Trading with Random Forests, Trend Detection Tests and Force Index Volume Indicators, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SOFT COMPUTING, PT II, Seria Lecture Notes in Artificial Intelligence, 7895 (2013) str. 441-452


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Communications in Numerical Analysis
 • Associate Editor w czasopiśmie International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Journal of Fuzzy Set Valued Analysis
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Journal of Manufacturing Technologies
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Mathematics


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 449
Telefon służbowy: (22)234 7488
Email: przemyslaw(kropka)grzegorzewski(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl
Własna strona www pracownika : zobacz

Ostatnia aktualizacja strony 2023-01-26 o godz. 10:15:19 przez SZOK.