ZAKŁAD RÓWNAŃ CAŁKOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Zakładu Równań Całkowych
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
 • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
 • Członek Dziekańskiej Komisji Probabilistyki
 • Członek Dziekańskiej Komisji Informatyki
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych
 • Przewodniczący Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : przemyslaw(kropka)grzegorzewski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 449
Telefon służbowy: (22)234 7488
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

 • Analiza danych
 • Statystyczna kontrola jakości
 • Statystyka matematyczna
 • Zbiory rozmyte

Wybrane publikacje

 • Ramos-Guajardo A., Grzegorzewski P., Distance-based linear discriminant analysis for interval-valued data, Information Sciences 372 (2016) str. 591-607
 • Kołacz A., Grzegorzewski P., Measures of Dispersion for Multidimensional Data, European Journal of Operational Research 251(3) (2016) str. 930-937
 • Grzegorzewski P., Niemyska W., Baczyński M., Helbin P., Properties of the probabilistic implications and S-implications, Information Sciences 331 (2016) str. 2-14
 • Grzegorzewski P., Mesiar R., Baczyński M., Fuzzy implications based on semicopulas, Proceedings of the 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (2015) str. 792-798
 • Grzegorzewski P., Szymanowski H., Goodness-of-fit tests for fuzzy data, Information Sciences 288 (2014) str. 374-386
 • Grzegorzewski P., Granular Regression, Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress and NAFIPS Annual Meeting (2013) str. 974-979
 • Grzegorzewski P., Gągolewski M., Coroianu L., Nearest Piecewise Linear Approximation of Fuzzy Numbers, Fuzzy Sets and Systems 233 (2013) str. 26-51
 • Grzegorzewski P., Ładyżyński P., Particle swarm intelligence tunning of fuzzy geometric protoforms for price patterns recognition and stock trading, Expert Systems with Applications 40(7) (2013) str. 2391-2397
 • Grzegorzewski P., Probabilistic implications, Fuzzy Sets and Systems 226 (2013) str. 53-66
 • Grzegorzewski P., Ładyżyński P., Żbikowski K., Stock Trading with Random Forests, Trend Detection Tests and Force Index Volume Indicators, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SOFT COMPUTING, PT II, Seria Lecture Notes in Artificial Intelligence, 7895 (2013) str. 441-452

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Communications in Numerical Analysis
 • Associate Editor w czasopiśmie International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Journal of Fuzzy Set Valued Analysis
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Journal of Manufacturing Technologies

Ostatnia aktualizacja strony 2020-03-01 o godz. 18:52:44 przez SZOK.