(poprzednio używane nazwisko Sokół)
ADIUNKT (DYD.)
Zakład Algebry i Kombinatoryki


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 430
Email: joanna(kropka)sokol(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2024-03-01 o godz. 16:36:06.