Więcej informacji o zajęciach na stronie Studium wychowania Fizycznego i Sportu PW https://swfis.pw.edu.pl/Zajecia-sportowe-dla-pracownikow-PW

Zapraszamy do zapisów pod linkiem: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/499172