Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych przeprowadzi nabór kandydatów na następujące kierunki studiów stacjonarnych:

 


Matematyka – 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

Programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów

Aktualne informacje o zasadach rekrutacji oraz limitach miejsc na stronie http://www.pw.edu.pl/kandydaci/


Informatyka – 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie)

Programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów

Aktualne informacje o zasadach rekrutacji oraz limitach miejsc na stronie http://www.pw.edu.pl/kandydaci/


Informatyka – 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) w języku angielskim (Computer Science)

Programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów

Uwaga: Studia te są odpłatne w wysokości 2000 zł za semestr.

Aktualne informacje o zasadach rekrutacji oraz limitach miejsc na stronie http://www.pw.edu.pl/kandydaci/


Matematyka – 2 letnie studia II stopnia (magisterskie)

O specjalnościach…

Programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów

Opłata rekrutacyjna
Wszyscy kandydaci na studia II stopnia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 85,00 zł na indywidualne konto, którego numer zostanie podany podczas rejestracji internetowej kandydata na stronie https://rekrutacja.coi.pw.edu.pl/

Rekrutacja, studia II stopnia – szczegółowe informacje / wymagane dokumenty (dokument PDF)

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie głównej Politechniki Warszawskiej http://www.pw.edu.pl


Informatyka – 1,5 roczne studia II stopnia (magisterskie)

Programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów

Opłata rekrutacyjna
Wszyscy kandydaci na studia II stopnia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 85,00 zł na indywidualne konto, którego numer zostanie podany podczas rejestracji internetowej kandydata na stronie https://rekrutacja.coi.pw.edu.pl/

Rekrutacja, studia II stopnia – szczegółowe informacje / wymagane dokumenty (dokument PDF)

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie głównej Politechniki Warszawskiej http://www.pw.edu.pl


Informatyka – 1,5 roczne studia II stopnia (magisterskie) w języku angielskim (Computer Science)

Programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów

Studia te są odpłatne w wysokości 2500 zł za semestr.

Opłata rekrutacyjna
Wszyscy kandydaci na studia II stopnia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 85,00 zł na indywidualne konto, którego numer zostanie podany podczas rejestracji internetowej kandydata na stronie https://rekrutacja.coi.pw.edu.pl/

Rekrutacja, studia II stopnia – szczegółowe informacje / wymagane dokumenty (dokument PDF)

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie głównej Politechniki Warszawskiej http://www.pw.edu.pl