w dniu
1 października 2019 r.
o godz.
13:30
w sali 107
w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
ul. Koszykowa 75


Program

Hymn Państwowy

Przemówienie Dziekana Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
dra hab. inż. Wojciecha Domitrza, prof. uczelni

Immatrykulacja

Przemówienie przedstawiciela studentów

Wręczenie nagród Rektora

Wykład inauguracyjny
„Tradycyjny placek ziemniaczany”
dra hab. Przemysława Górki, prof. uczelni

Gaudeamus