Dlaczego warto studiować Computer Science and Information Systems – opinie absolwentów


Studia II stopnia, 1,5-roczne lub 2-letnie, magisterskie studia stacjonarne (dzienne)

(programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów)

Kierunkowe efekty kształcenia dla specjalności Articial Intelligence

Kierunkowe efekty kształcenia dla specjalności Business Intelligence Systems Development (rekrutacja zawieszona)

Program studiów magisterskich na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne w języku angielskim (Computer Science and Information Systems ) obejmuje przede wszystkim informatykę stosowaną: projektowanie i programowanie zaawansowanych algorytmów i struktur danych, zagadnień sztucznej inteligencji, sieci neuronowych i inteligencji obliczeniowej, systemów analityki biznesowej, systemów statystycznych oraz przetwarzania nowoczesnych baz danych, umożliwiających tworzenie zaawansowanych narzędzi informatycznych. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne (Computer Science and Information Systems) trwają 3 lub 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Aktualnie na studiach II stopnia oferowane są specjalności:

  1.  Articial Intelligence w języku angielskim,
  2. Business Intelligence Systems Development w języku angielskim (rekrutacja zawieszona),– program trzysemestralny rozpoczynający się w semestrze letnim i program czterosemestralny – od semestru zimowego.

Zależnie od liczby przyjętych studentów uruchamiana jest jedna bądź dwie specjalności. Wybór następuje zgodnie z preferencją kandydatów.

Studia drugiego stopnia są w dużym stopniu indywidualne. Podczas nauki studenci uzupełniają i rozszerzają swoją wiedzę o solidną porcję współczesnej matematyki oraz o najnowsze trendy panujące we współczesnej informatyce. Omawiane są zagadnienia dotyczące zaawansowanych algorytmów, nowoczesnych baz danych oraz przedmiotów specjalistycznych, charakterystycznych dla danej specjalności.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne  w języku angielskim (Computer Science and Information Systems ) posiadają wszechstronną ogólną wiedzę informatyczną i gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki, umożliwiające im uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Cechuje ich umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponują wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych, ułatwiającą komunikację interpersonalną. Absolwenci specjalności Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) posiadają pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną metod sztucznej inteligencji, sieci neuronowych i reprezentacji wiedzy. Absolwenci Projektowania systemów analityki biznesowej (Business Intelligence Systems Development) specjalizują się w systemach analityki biznesowej, projektowaniu i programowaniu systemów BI (SAS) oraz systemów statystycznych, wykorzystujących zaawansowane metody obliczeniowe.

Nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy w firmach o różnym profilu działalności, wykorzystujących zaawansowane rozwiązania IT, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach i innych placówkach naukowo-badawczych. Znajdują bez trudu zatrudnienie jako projektanci i twórcy oprogramowania, administratorzy systemów informatycznych czy specjaliści ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Uwaga: Studia na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne w języku angielskim (Computer Science and Information Systems) są częściowo odpłatne. Więcej informacji o opłaty za ten rodzaj studiów znajdują się w Informacjach dziekanatu w zakładce opłaty za studia.