Studia II stopnia, 1,5-roczne lub 2-letnie, magisterskie studia stacjonarne (dzienne)
(programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów)

Kierunkowe efekty kształcenia dla specjalności Articial Intelligence

Kierunkowe efekty kształcenia dla specjalności Business Intelligence Systems Development (rekrutacja zawieszona)

Program studiów magisterskich na kierunku Informatyka prowadzonych w języku angielskim (Computer Science) obejmuje przede wszystkim informatykę stosowaną: projektowanie i programowanie zaawansowanych algorytmów i struktur danych, zagadnień sztucznej inteligencji, sieci neuronowych i inteligencji obliczeniowej, systemów analityki biznesowej, systemów statystycznych oraz przetwarzania nowoczesnych baz danych, umożliwiających tworzenie zaawansowanych narzędzi informatycznych. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Informatyka (Computer Science) trwają 3 lub 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Aktualnie na studiach II stopnia oferowane są specjalności:

  1.  Articial Intelligence w języku angielskim,
  2. Business Intelligence Systems Development w języku angielskim (rekrutacja zawieszona),– program trzysemestralny rozpoczynający się w semestrze letnim i program czterosemestralny – od semestru zimowego.

Zależnie od liczby przyjętych studentów uruchamiana jest jedna bądź dwie specjalności. Wybór następuje zgodnie z preferencją kandydatów.

Studia drugiego stopnia są w dużym stopniu indywidualne. Podczas nauki studenci uzupełniają i rozszerzają swoją wiedzę o solidną porcję współczesnej matematyki oraz o najnowsze trendy panujące we współczesnej informatyce. Omawiane są zagadnienia dotyczące zaawansowanych algorytmów, nowoczesnych baz danych oraz przedmiotów specjalistycznych, charakterystycznych dla danej specjalności.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Informatyka (Computer Science) posiadają wszechstronną ogólną wiedzę informatyczną i gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki, umożliwiające im uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Cechuje ich umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponują wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych, ułatwiającą komunikację interpersonalną. Absolwenci specjalności Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) posiadają pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną metod sztucznej inteligencji, sieci neuronowych i reprezentacji wiedzy. Absolwenci Projektowania systemów analityki biznesowej (Business Intelligence Systems Development) specjalizują się w systemach analityki biznesowej, projektowaniu i programowaniu systemów BI (SAS) oraz systemów statystycznych, wykorzystujących zaawansowane metody obliczeniowe.

Nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy w firmach o różnym profilu działalności, wykorzystujących zaawansowane rozwiązania IT, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach i innych placówkach naukowo-badawczych. Znajdują bez trudu zatrudnienie jako projektanci i twórcy oprogramowania, administratorzy systemów informatycznych czy specjaliści ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Uwaga: Studia na kierunku Informatyka w języku angielskim (Computer Science) są częściowo odpłatne. Aktualnie opłaty za ten rodzaj studiów wynoszą 2000 złotych za semestr na studiach inżynierskich oraz 2500 złotych za semestr na studiach magisterskich uzupełniających.