Pani mgr Agnieszka Zięba – absolwentka naszego Wydziału i uczestniczka Szkoły Doktorskiej nr 3 została finalistką IV edycji konkursu „Krok w przyszłość”, w którym Fundacja mBanku nagrodziła najlepsze prace studenckie z matematyki. Do finału edycji 2019/2020 zakwalifikowało się tylko  9 spośród 52 zgłoszonych prac, a wsród nich praca magisterska Pani mgr Agnieszki Zięby zatytułowan „Prawie algebraizacja (kwadratowych) harnessów”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski. Więcej informacji na stronie: https://www.newsweek.pl/iv-edycja-konkursu-krok-w-przyszlosc-rozstrzygnieta/4jchhv2

Przypomnijmy, że praca Pani mgr Agnieszki Zięby zdobyła także nagrodę w LIII Konkursie Studenckim na Najlepszą Pracę z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki organizowanym przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, więcej informacji na stronie:
http://wmat.pwr.edu.pl/o-wydziale/aktualnosci/liii-konkurs-na-najlepsza-prace-studencka-z-teorii-prawdopodobienstwa-i-zastosowan-matematyki-10979.html

 

PANI AGNIESZCE I JEJ PROMOTOROWI SERDECZNIE GRATULUJEMY!