Zapraszamy absolwentki/ów studiów pierwszego stopnia Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Kierunków:  

Informatyka i Systemy Informacyjne / Computer Science and Information Systems

Inżynieria i Analiza Danych

 do wzięcia udziału w tegorocznym Konkursie na najlepszą pracę dyplomową pierwszego stopnia obronioną w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022.

Celem Konkursu jest wsparcie i promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych, propagowanie idei IEEE oraz GovTech Polska, a także współpraca środowiska naukowego i przemysłu.

Laureaci Konkursu otrzymają Dyplom sygnowany przez PS IEEE oraz GovTech Polska – najcenniejszą nagrodę, która jest wyrazem najwyższego uznania, symbolem współpracy Uczelnia-Biznes-IEEE i zaangażowania w ten projekt wielu naukowców, pracowników firm oraz wolontariuszy PS IEEE. Dyplom sygnowany przez PS IEEE oraz GovTech Polska jest rozpoznawalny i szanowany zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród pracodawców.

Miło nam poinformować, że nagrodami w konkursie są: Słuchawki bezprzewodowe Jabra Elite 2 oraz Klawiatury LOGITECH MX Keys. Partnerem Biznesowym w konkursie jest firma: Nordea, Samsung, Bering Waters. Przedstawiciele niniejszych firm wchodzą w skład Komisji Konkursowej.

Firma Billon, Partner Technologiczny, ufundowała nagrody dla wszystkich Laureatów w postaci publikacji dyplomów przez 15 lat w ramach usługi Dyplomy na Blockchain by Billon. To innowacyjne rozwiązanie, dzięki zastosowaniu technologii blockchain, pozwala na publikację dokumentów akademickich z wiarygodnością źródła ich pochodzenia, przechowywanie z gwarancją niezmienności oraz zabezpieczenie przeciwko podrabianiu i fałszowaniu dyplomów.

Warunki udziału:

Do Konkursu zgłoszona może zostać Praca Dyplomowa 1-go stopnia, która spełnia łącznie wszystkie poniższe wymogi:

  • Została przygotowana w języku polskim lub angielskim,
  • Została obroniona przez studenta/ów w/w kierunku w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022 i oceniona przez Promotora oraz Recenzenta na ocenę bardzo dobrą (5.0),
  • Autor pracy wyraził zgodę na zgłoszenie Pracy oraz na udostępnianie swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu email, stopnia naukowego na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na formularzu Organizatora umieszczonego na stronie Organizatora Konkursu Engineer 4 Science 2022 dla Kierunku:

Pracę dyplomową należy zgłosić w portalu internetowym Organizatora Konkursu https://4scienceinstitute.org/ do końca dnia 01 maja 2022.

Regulamin konkursu dla Kierunku:

 

Serdecznie zapraszamy „świeżo upieczonych” Absolwentów Studiów 1-go stopnia do wzięcia udziału w tym prestiżowym Konkursie!

Wyniki Konkursu poznamy najpóźniej na początku czerwca!

Szczegółowych informacji udziela:

*Polityka prywatności portalu internetowego Organizatora Konkursu znajduje się pod adresem:
https://e4s2022.4scienceinstitute.org/GDPR4ScienceInstitute.pdf