W dniu   17 października 2017 r  rozpoczeliśmy  na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zajęcia kółka matematycznego „Matematyka dla ambitnych”.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie matematycznych zdolności uczestników, doskonalenie warsztatu i matematycznego myślenia oraz poznawanie ciekawej i fascynującej matematyki.

Z założenia zajęcia będą też przygotowywać do Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Matematycznej Juniorów i innych konkursów matematycznych (w szczególności Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkól Średnich organizowanego przez Wydział) oraz, rozwijając matematyczne myślenie, do studiów na kierunkach związanych z matematyką.

W czasie zajęć uczniowie poznają w teorii i praktyce różne przydatne narzędzia do rozwiązywania problemów oraz zadań olimpijskich i konkursowych.

Zajęcia odbywają sie w sali 328 we wtorki w godz. 16.30-18.00.

Więcej szczegółow  akademia.mini.pw.edu.pl

Kordynatorem zajęć jest dr Barbara Roszkowska-Lech  pełnomocnik Dziekana ds. Popularyzacji Matematyki i Informatyki