Student naszego Wydziału, pan Hubert Szymanowski otrzymał III nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Matematycznego na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki za pracę dyplomową „TESTY ZGODNOŚCI DLA NIEPRECYZYJNYCH DANYCH” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Przemysława