Szesnaście osób z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych otrzymało Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej.

Nagrodę za osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej przyznano za uruchomienie na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych innowacyjnego programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Data Science (Inżynieria i Analiza Danych).

Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni
 • dr inż. Marcin Luckner
 • dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski
 • prof. dr hab. Jan Mielniczuk
 • dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, prof. uczelni
 • dr Anna Cena
 • dr inż. Anna Wróblewska
 • mgr Magdalena Bogucka
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow
 • prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
 • prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak
 • dr Piotr Robert Korneta
 • mgr inż. Marcin Borkowski
 • inż. Szymon Maksymiuk

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!