Rada Naukowa Dyscypliny Matematyka
Politechnika Warszawska

OGŁOSZENIE

7 czerwca 2024

odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Artura Słabuszewskiego
(POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH)

pt.: Zanurzenia ułamkowych przestrzeni Sobolewa na przestrzeniach metrycznych z miarą

PROMOTOR:

dr hab. Przemysław Górka, prof. ucz. (Politechnika Warszawska)

RECENZENCI:

dr hab. inż. Bartłomiej Dyda (Politechnika Wrocławska)

prof. dr hab. Agnieszka Kałamajska (Uniwersytet Warszawska)

prof. dr hab. Leszek Skrzypczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Obrona rozpocznie się o godzinie 14:oo w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (Koszykowa 75), sala 102.

Z dokumentacją można zapoznać się na stronie BIP PW oraz w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, pok.70, godz. otwarcia: pon.-pt. 9.00- 15.00.

Treść ogłoszenia z podpisem (plik PDF)