Rada Naukowa Dyscypliny Matematyka
Politechnika Warszawska

OGŁOSZENIE

20 czerwca 2024

odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Marcina Zubilewicza
(POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH)

pt.: Lokalne niezmienniki unimodularne i symplektyczne tkanin

PROMOTOR:

dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. Politechniki Warszawskiej

RECENZENCI:

dr hab. Wojciech Kryński, prof. Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Andriy Panasyuk, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Aleksy Tralle Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Obrona rozpocznie się o godzinie 15:oo w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (Koszykowa 75), sala 40.

Z dokumentacją można zapoznać się na stronie BIP PW oraz w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, pok.70, godz. otwarcia: pon.-pt. 9.00- 15.00

Treść ogłoszenia z podpisem (plik PDF)