RADA NAUKOWA DYSCYPLINY
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zaprasza na

OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Teofila Piotra Sidoruka
która odbędzie się w dniu 14 maja 2024 roku, o godzinie 11:00

Temat rozprawy:
„State Space Reductions for Multi-agent Systems”

Promotor: ……prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek – Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Recenzenci: prof. Aniello Murano – Università degli Studi di Napoli Federico II (Włochy)

……………………prof. dr hab. Andrzej Szałas – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

…………………… prof. dr hab. Marcin Szpyrka – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH w Krakowie

Obrona odbędzie się w formie hybrydowej w sali nr 40 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz na platformie MS Teams.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Informatyka-Techniczna-i-Telekomunikacja/mgr-inz.Teofil-Sidoruk (link do BIP PW)

Treść ogłoszenia (plik PDF)