RADA NAUKOWA DYSCYPLINY
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zaprasza na

OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Mgr Agnieszki Geras

która odbędzie się w dniu 3.06.2024 roku, o godzinie 14:00 w trybie hybrydowym

Temat rozprawy:

„Modeling count data in molecular biology and sociophysics: selected applications”

Promotor: ….. dr hab. Ewa Szczurek, prof. uczelni – Uniwersytet Warszawski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Polański – Politechnika Śląska

…………………..dr hab. inż. Paweł P. Łabaj – Uniwersytet Jagielloński

…………………..dr hab. Witold Rudnicki, prof. uczelni – Uniwersytet w Białymstoku

Obrona odbędzie się w sali nr 40 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1 oraz na stronie na stronie internetowej (link do strony BIP PW)

Treść ogłoszenia (plik PDF)