Wybierz Strona

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Rutkowskiego

Rada naukowa Dyscypliny Matematyka

Politechnika Warszawska

OGŁOSZENIE

w dniu 17 października 2022 roku

odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Krzysztofa Rutkowskiego

pt.: „Differential variational inequalities related to primal-dual projection approximation schemes for operator inclusions

Promotorzy: prof. dr hab. Ewa Bednarczuk (Politechnika Warszawska)
…….……………dr inż. Anna Węsierska (Politechnika Gdańska) – pomocniczy

Recenzenci: prof. dr Radu Bot (Uniwersytet Wiedeński)
……….…………prof. dr hab. Wijciech Kryszewski (Politechnika Łódzka)

Obrona rozpocznie się o godzinie 14:00 w trybie hybrydowym: w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (ul. Koszykowa 75, Warszawa), sala 40 (na parterze) oraz na platformie TEAMS (głoszenie cięci udziału do 22.09.2022 na e-mail: Sekretariat.Naukowy.MiNI@pw.edu.pl)

Z dokumentacją można zapoznać się na stronie: https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-do-30-kwietnia-2019-r/Dyscyplina-matematyka-dziedzina-nauk-scislych-i-przyrodniczych/mgr-Krzysztof-Rutkowski (link do strony BIP PW) Wydruk rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, Czytelnia Zbiorów specjalnych, parter, pok. 70, godz. otwarcia: pon-pt 9.00-15.00

Treść Ogłoszenia (plik PDF)