Rada Naukowa Dyscypliny Matematyka

Politechnika Warszawska

OGŁOSZENIE

w dniu 14 września 2023

odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr. Tomasza Penzy

(POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH)

pt.: Sufficient conditions for a Maltsev product of two varieties to be a variety

 

PROMOTOR:   prof. dr hab. Anna Romanowska (Politechnika Warszawska)

RECENZENCI:   prof. Kira Adaricheva (Hofstra University, N.Y.)

…………………..prof. dr hab. Wieslaw Kubiś  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Czeska Akademia Nauk, Praga)

…………………..dr hab. Katarzyna Słomczyńska. prof. uczelni (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Obrona rozpocznie się o godzinie 14:oo w budynku Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej (Koszykowa 75), sala 111.

Z dokumentacją można zapoznać się na stronie BIP PW https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Matematyka/mgr-Tomasz-Penza (link do strony BIP PW) oraz w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, parter, pok.70, godz. otwarcia: pon.-pt. 9.00- 15.00.

Treść ogłoszenia (Plik PDF)