Uprzejmie informujemy, że decyzją Rektora z dnia 11 maja 2020 r.  powołano Platformę Genomiki w Politechnice Warszawskiej.

W skład Rady Programowej Platformy wchodzą m.in. pracownicy naszego Wydziału:
dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. uczelni jako przewodniczący,
dr hab. inż Przemysław Biecek, prof. uczelni,
dr inż. Krzysztof Kaczmarski.

Do zadań Platformy należy między innymi integracja środowiska naukowego oraz dydaktycznego Politechniki Warszawskiej zajmującego się szeroko pojętą tematyką projektowania, budowy, utrzymania oraz interpretowania eksperymentów w dziedzinie Genomiki oraz urządzeń badawczych wykorzystywanych w tej dziedzinie.

Decyzja Rektora nr 93/2020 z dnia 11 maja 2020 r.