w dniu 5 grudnia 2019 r. pracownik naszego wydziału Pan Profesor Radosław Pytlak został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Polskiej Komisji akredytacyjnej na kadencję 2020-2023.

Panu Profesorowi Serdecznie Gratulujemy !!!

Więcej informacji na temat powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne na stronie MNiSW[wp-svg-icons icon=”link” wrap=”i”]