Anna Muszyńska – Country Leader
SAS Institute Polska

SAS aktywnie wspiera realizację programów naukowych i dydaktycznych na uczelniach informatycznych, ekonomicznych i medycznych – wszędzie tam, gdzie analiza danych jest wykorzystywana w badaniach i dydaktyce. Jednym z nich jest nowy kierunek Matematyka i Analiza Danych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Zależy nam na tym, aby absolwent polskiej uczelni  dysponował najnowszą wiedzą z zakresu analiz statystycznych,  szeroko pojętego Business Intelligence i zaawansowanej analityki, a także praktycznymi umiejętnościami posługiwania się wiodącymi  technologiami w tym zakresie. Program Akademicki SAS zapewnia studentom polskich uczelni dostęp do najnowocześniejszych narzędzi analitycznych. To przekłada się bezpośrednio na ich kwalifikacje i konkurencyjność na rynku pracy. Kierunek Matematyka i Analiza Danych umożliwia zdobywanie wiedzy w omawianych powyżej obszarach, a umowa zawarta przez SAS z Wydziałem dodatkowo daje studentom Wydziału możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów SAS Data Science w ramach globalnego programu SAS Joint Certificate.

Pełna treść opinii  p. Anny Muszyńskiej – Country Leader SAS Institute Polska[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”]

 

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 145 krajach, w tym 92 przedsiębiorstwa z pierwszej setki listy 2018 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, nauki, ochrony zdrowia, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

www.sas.com/poland