Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów nagrodę specjalną otrzymali:

Mikołaj Stańczyk, Piotr Witkiewicz, Zofia Wrona
Nagroda Specjalna Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Kategoria: Poza horyzont …
tytuł pracy: „Badania dotyczące praktycznych aspektów mechanizmów autonomicznych”
opiekun naukowy: dr hab. Marcin Paprzycki, prof. ISB PAN

Więcej informacji na stronie PTI (link do strony)

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym Studentom oraz ich Opiekunowi Naukowemu!