Pan Krzysztof Banecki (obecnie student 1-ego roku na kierunku Matematyka, specjalności Statystyka Matematyczna i Analiza Danych) otrzymał za swoją pracę licencjacką pt. „Transformacja Radona – teoria i zastosowania” wyróżnienie w „LII Konkursie na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki” organizowanym przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Promotorem wyróżnionej pracy był dr inż. Łukasz Błaszczyk.

Gratulujemy Panu Krzysztofowi wyróżnienia, a promotorowi dyplomanta.