Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dla studentów wyjeżdżających

Erasmus+ jest jednym z programów stworzony przez EU. Jego celem jest podniesienie poziomu szkolnictwa wyższego i  zwiększenie wymiany międzykulturowej.

Dzięki temu programowi studenci naszego wydziału mogą studiować jeden lub dwa semestru na jednej z partnerskich uczelni. Czas spędzony za granicą wlicza się do twojego czasu studiów (nie musisz powtarzać całego semestru po powrocie). Nasze partnerskie uczelnie znajdują się w siedemnastu krajach europy np. Austria, Dania, Francja czy Włochy.

Na naszym wydziale rekrutacja dla studentów wyjeżdżających do programu Erasmus + odbywa się w marcu (na semestr zimowy i letni oraz cały rok), oraz w październiku (rekrutacja uzupełniająca, jeśli pozostałe wolne miejsca na semestr letni). Aby wziąć udział w rekrutacji, trzeba być studentem co najmniej drugiego semestru studiów pierwszego stopnia i mieć zaliczone wszystkie przedmioty.

więcej informacji o programie można znaleźć w języku Polskim  lub  Angielskim.

Rekrutacja

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z:

 • Terminarz rekrutacji:

USOS w języku polskim

USOS w języku angielskim

 • Wydziałowe zasady rekrutacji:

 W języku Polskim

 W języku Angielskim

Na USOSweb mogą państwo znaleźć aktualna ofertę wyjazdów. Przed złożeniem wniosku można zapoznać się z opinie dot. wymiany Erasmus+, które można znaleźć tu.

 

Składając wniosek możesz wybrać trzy uczelnie, z którymi MiNI podpisało umowę partnerską. Jak wybrać uczelnię do swojej aplikacji:

 • Sprawdź wymagania językowe dla studentów przyjeżdżających na daną uczelnie. Pamiętaj, że nie wszystkie przedmioty są realizowane w języku angielskim niekiedy trzeba znać inny język obcy.
 • Sprawdź jakie zajęcia możesz realizować na uczelni partnerskiej – czy pasują do twoich zajęć na MiNI? Powinieneś zaplanować program studiów odpowiadający twojemu poziomowi i kierunku studiów na PW.
 • Sprawdź dodatkowe wymagania dla studentów przyjeżdżających np. minimalna liczbę lat ukończonych na twojej uczelni macierzystej na początku twojej wymiany.
 • Jeżeli chcesz wyjechać na wymiana na swoim ostatnim semestrze studiów, musisz mieć zgodę dziekana i swojego promotora.
 • Jeżeli chciałbyś wyjechać na uczelnię, która nie ma podpisanej umowy z MiNI, możesz to zrobić. Jedynym warunkiem jest samodzielne skontaktowanie się z wybraną uczelnią. Jeżeli podpiszesz umowę pomiędzy MiNI a tą uczelnią, zostaniesz przyjęty na Erasmus poza rekrutacją.

Przed wyjazdem

Po otrzymaniu zgody na wyjazd (co oznacz, że przeszedłeś wydziałowy proces rekrutacji) musisz spełnić kilka dodatkowych wymagań, nim będziesz mógł wyjechać na wymarzoną wymianę. Musisz wypełnić kilka dokumentów, które trzeba przekazać do Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, które dostępne są w języku Polskim i w języku Angielskim. Znajdziesz tam również informację w jaki sposób i do kogo należy wysłać dokumenty.

Jest jeszcze kilka formalności, które musisz załatwić na naszym Wydziale:

 • Po pierwsze, musisz ustalić różnice w programach studiów i uzgodnić je z Pełnomocnikiem Dziekana odpowiedzialnym za programy studiów. Kto jest pełnomocnikiem możesz znaleźć na stronie naszego Wydziału. Następnie wypełniasz tabelę w programie Excel: Nazwisko_różnice programowe_2021 i wysyłasz ją do koordynatora Erasmusa, a także w systemie USOSweb (Wymiana studencka w zakładce dla studentów) wypełniasz porozumienie o programie zajęć (LA). Po zatwierdzeniu przez koordynatora Erasmusa porozumienie (LA) musisz wydrukować i podpisać. Dokument LA musi być podpisany również przez koordynatora Erasmus.

Wypełniając porozumienie możesz na wiele sposobów pogodzić różnice w programach w macierzystej uczelni i uczelni przyjmującej. Oczywiście wszystko za zgodą Pełnomocnika.

 • Po pierwsze możesz dopasować przedmiot stąd z przedmiotem stamtąd.
 • Po drugie możesz zdecydować się odłożyć ten przedmiot i go realizować po powrocie (ważne: wiele przedmiotów na MiNI jest realizowany tylko na parzystych lub tylko na nieparzystych semestrach).
 • Możesz także uczestniczyć na niektóre zajęcia w formie zdalnej, ale wymaga to zgody prowadzącego.
 • Istnieją także przedmioty, które można realizować w semestrze innym niż przewiduje to dany program studiów, np. w semestrze wcześniejszym. Dotyczy to zazwyczaj przedmiotów obieralnych, które mogą być zamienione na jakiekolwiek inne przedmioty oferowane przez uczelnię przyjmującą, które student uzna za interesujące, a które nie są odpowiednikami żadnego z przedmiotów oferowanych w ramach danego programu studiów na Wydziale MiNI.

Wypełniając LA pamiętaj, ze podczas wymiany musisz zdobyć co najmniej 20 punktów ECTS, aby twój Erasmus był ważny.

Podczas wymiany

Kiedy w końcu pojedziesz na wymianę, musisz jeszcze dopełnić pewnych formalności. Można je znaleźć w języku  Polskim i w języku Angielskim . Oczywiście nie zapomnij wyciągnąć z twojej wymiany jak najwięcej, ponieważ jest to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie!

Po powrocie

Kiedy wrócisz do Polski twoje formalności nie kończą się w momencie dotknięcia polskiego gruntu na lotnisku. Jest jeszcze kilka dokumentów które musisz wypełnić, aby poprawnie zakończyć swoją niesamowitą przygodę.

 • Po wymianie (w języku Polskim) – dokumenty dla Centrum Współpracy Międzynarodowej PW
 • Po wymianie (w języku Angielskim) – dokumenty dla Centrum Współpracy Międzynarodowej PW
 • wysyłasz trzy dokumenty do Koordynatora Erasmusa:

  – ToR (Transkrypt przedmiotów),

  otrzymane z uczelni przyjmującej

  – dokument potwierdzający twoją obecność na uczelni przyjmującej podczas wyjazdu (dokument ten wydaje uczelnia przyjmująca)

  – tabela (w excel) różnic programowych zaktualizowana o uzyskane oceny (oceny należy wprowadzić do USOS do 30 września).

Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania, nie wahaj się naz zapytać, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!

Magdalena Jasionowska-Skop
Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Programów Międzynarodowych
erasmus(at)mini(dot)pw(dot)edu(dot)pl

Członek Wydziałowej Rady Samorządu Komisji ds. Międzynarodowych
Jakub Jung
jakub(dot)jung(dot)stud(at)pw(dot)edu(dot)pl

Członek Wydziałowej Rady Samorządu Komisji ds. Międzynarodowych
Agata Kaczmarek
a(dot)kaczmarek(at)student(dot)mini(dot)pw(dot)edu(dot)pl

Biuro Erasmus+
https://erasmus.pw.edu.pl/erasmusen/Contact/Erasmus-Office

 

Jeśli nie Erasmus to…?