ZAKŁAD PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CAD/CAM I KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA MEDYCYNY

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Dziekańskiej Komisji Informatyki
  • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
  • Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Inżynieria i Analiza Danych

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

Kontakt
Email : przemyslaw(kropka)biecek(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 044,507


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Redaktor Działowy w czasopiśmie Matematyka Stosowana

Ostatnia aktualizacja strony 2020-04-30 o godz. 17:59:50 przez SZOK.