PROFESOR (BAD.-DYD.)

Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

 • Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału MiNI
 • Członek Rady Wydziału
 • Wiceprzewodniczący Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
 • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
 • Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Inżynieria i Analiza Danych
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Kadr
 • Członek Podkomisji Informatyki Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

Dyscyplina(y) nauki

 • Informatyka


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 507
Email: przemyslaw(kropka)biecek(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2024-03-01 o godz. 16:36:05.