ZAKŁAD PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CAD/CAM I KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA MEDYCYNY

Funkcje pełnione na MiNI

  • Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału MiNI
  • Członek Rady Wydziału
  • Wiceprzewodniczący Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
  • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
  • Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Inżynieria i Analiza Danych
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Kadr

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą
  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

Kontakt
Email : przemyslaw(kropka)biecek(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 15, 44, 50


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Redaktor Działowy w czasopiśmie Matematyka Stosowana

Ostatnia aktualizacja strony 2021-09-24 o godz. 14:56:40 przez SZOK.