ZAKŁAD ALGEBRY I KOMBINATORYKI

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Prodziekan ds. Nauczania Wydziału MiNI
  • Członek Rady Wydziału
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • Przewodniczący Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
  • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych

Kontakt
Email : konstanty(kropka)junosza-szaniawski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 028,420
Telefon służbowy: (22)234 5923
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

  • ekstremalna teoria zbiorów, zbiory częściowo uporządkowane
  • kombinatoryka, matematyka dyskretna, teoria grafów
  • matematyczne aspekty informatyki, programowanie logiczne

Ostatnia aktualizacja strony 2018-12-14 o godz. 17:47:28 przez SZOK.