ZAKŁAD ALGEBRY I KOMBINATORYKI

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Wiceprzewodniczący Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
 • Członek Zespołu Algebry i Kombinatoryki
 • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunków Matematyka oraz Matematyka i Analiza Danych
 • Członek podkomisji algebry i geometrii

FUNKCJE UCZELNIANE

 • członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Zainteresowania naukowe

 • ekstremalna teoria zbiorów, zbiory częściowo uporządkowane
 • kombinatoryka, matematyka dyskretna, teoria grafów
 • matematyczne aspekty informatyki, programowanie logiczne

Funkcje/osiągnięcia zgłoszone przez pracownika w sprawozdaniu za rok 2021

 • Członek Rady Wydziału, MiNI PW
 • Wiceprzewodniczący Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka, MiNI PW
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych, MiNI PW
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych, MiNI PW
 • Członek Zespołu Algebry i Kombinatoryki RNDM, MiNI PW
 • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunków Matematyka oraz Matematyka i Analiza Danych, MiNI PW

Kontakt
Email : konstanty(kropka)junosza-szaniawski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 554
Własna strona www pracownika : zobacz

Ostatnia aktualizacja strony 2022-05-18 o godz. 19:02:39 przez SZOK update_page_employee().