PROFESOR UCZELNI (BAD.-DYD.)
Zakład Równań Różniczkowych Zwyczajnych

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

 • Prodziekan ds. Studenckich Wydziału MiNI
 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych Zwyczajnych
 • Przewodniczący Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW
 • Członek Zespołu Analizy Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Członek Zespołu ds. Przygotowania Zasad Oceny Działalności Naukowej Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Członek Zespołu ds. Ewaluacji Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Członek Zespołu ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w Zakresie Działalności Naukowej w Dyscyplinie Matematyka

Dyscyplina(y) nauki

 • Matematyka


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Conformal Geometry and Dynamics


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 29, 448
Telefon służbowy: (22)234 7261
Email: boguslawa(kropka)karpinska(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl
Własna strona www pracownika : zobacz

Ostatnia aktualizacja strony 2024-03-01 o godz. 16:36:04.