KIEROWNIK ZAKŁADU RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH

Funkcje pełnione na MiNI

 • Prodziekan ds. Studenckich Wydziału MiNI
 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych Zwyczajnych
 • Przewodniczący Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Członek Zespołu Analizy Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Członek Zespołu ds. Przygotowania Zasad Oceny Działalności Naukowej Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Członek Zespół ds. Ewaluacji Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : boguslawa(kropka)karpinska(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 29, 448
Telefon służbowy: (22)234 7261
Własna strona www pracownika : zobacz

Ostatnia aktualizacja strony 2021-05-10 o godz. 13:40:22 przez SZOK.