KIEROWNIK ZAKŁADU RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH

Funkcje pełnione na MiNI

 • Prodziekan ds. Studenckich Wydziału MiNI
 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych Zwyczajnych
 • Przewodniczący Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Członek Zespołu Analizy Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Członek Zespołu ds. Przygotowania Zasad Oceny Działalności Naukowej Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Członek Zespołu ds. Ewaluacji Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Członek Zespołu ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w Zakresie Działalności Naukowej w Dyscyplinie Matematyka

FUNKCJE UCZELNIANE

 • członek Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni
 • członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Funkcje/osiągnięcia zgłoszone przez pracownika w sprawozdaniu za rok 2021

 • Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych Zwyczajnych, MiNI PW
 • Prodziekan ds. Studenckich Wydziału MiNI, MiNI PW
 • Członek Rady Wydziału, MiNI PW
 • Przewodniczący Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka, MiNI PW
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń, MiNI PW
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, MiNI PW
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych, MiNI PW
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich, MiNI PW
 • Członek Zespołu Analizy Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka, MiNI PW
 • Członek Zespołu ds. Przygotowania Zasad Oceny Działalności Naukowej Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka, MiNI PW
 • Członek Zespół ds. Ewaluacji Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka, MiNI PW
 • Członek Zespołu ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w Zakresie Działalności Naukowej w Dyscyplinie Matematyka, MiNI PW
 • Członek Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni, Politechnika Warszawska
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka, Politechnika Warszawska

Kontakt
Email : boguslawa(kropka)karpinska(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 29, 448
Telefon służbowy: (22)234 7261
Własna strona www pracownika : zobacz

Ostatnia aktualizacja strony 2022-05-15 o godz. 14:12:05 przez SZOK update_page_employee().