W dniach 4 i 9 czerwca odbyły się wydziałowe wybory przedstawiciela pracowników do Senatu (Protokół 1 MiNI 2020 W1_bp)
oraz przedstawicieli do kolegium elektorów do wyboru Rektora, pośrednich kolegiów elektorów, Rady Wydziału i Wydziałowego Kolegium Wnioskująco-Opiniującego na kadencję 2020-2024 (Protokół 2 MiNI 2020_bp).