Z radością informujemy, że Pan mgr Michał Dymek – absolwent studiów II stopnia  na kierunku Matematyka specjalności Matematyka w Naukach Technicznych otrzymał wyróżnienie za pracę magisterska pt.: „Zwartość w mieszanych przestrzeniach Lebesgue’a” w LXVII konkursie im. Józefa Marcinkiewicza na Najlepszą Prace Studencką z Matematyki organizowanego przez Oddział Wrocławski Polskie Towarzystwa Matematycznego. Promotorem wyróżnionej pracy był dr hab. Przemysław Górka, prof. uczelni.

Więcej informacji na stronie:
https://www.ptm.org.pl/konkursy/wyniki-kolejnych-edycji-konkursu-im-jozefa-marcinkiewicza-na-najlepsza-prace-studencka-z-ma

 

Panu Michałowi i Promotorowi serdecznie gratulujemy!