W dniu 23 kwietnia 2018 r. Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. PW oraz Minister finansów dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW podpisali porozumienie o współpracy w zakresie działalności naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów w obszarze analitycznym oraz infrastruktury IT.

 

Galeria zdjęć z wizyty pani Minister na wydziale MiNI.