Rok 2018

Działalność statutowa (dotacja przedmiotowa)

 1. Dr hab. inż. Przemysław Biecek – prof. PW, Metody wyjaśniania i wizualizowania struktury dowolnych modeli uczenia maszynowego (A)
 2. dr hab. Krzysztof Chełmiński, Zastosowanie nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych w praktyce inżynierskiej (A)
 3. Dr hab. Anna Dembińska – prof. PW, Własności probabilistyczne układów niezawodnościowych złożonych z elementów o dyskretnych czasach przeżycia
 4. Dr hab. Wojciech Domitrz – prof. PW, Geometria symplektyczna i afiniczna zbiorów osobliwych (A)
 5. dr hab. Andrzej Fryszkowski, Badanie zrelaksowanych układów sterowań
 6. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, Nowe metody i narzędzia data science (B)
 7. Dr hab. inż. Maciej Grzenda – prof. PW, Wybrane algorytmy wysokowydajnej analizy danych
 8. Dr hab. Irmina Herburt, Optymalizacja momentów rzędu p wielościanów wypukłych
 9. Dr hab. inż. Władysław Homenda – prof. PW, Inteligentne technologie obliczeniowe (A)
 10. dr hab. Stanisław Janeczko, Osobliwości pól wektorowych i form różniczkowych, afiniczne zbiory bifurkacyjne
 11. Dr hab. Danuta Kołodziejczyk, Homotopijne dominacje wielościanów i retrakty grup (kontynuacja)
 12. dr hab. Janina Kotus, Iteracje funkcji meromorficznych IV
 13. dr hab. Zbigniew Lonc, Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych XIII (A)
 14. Dr inż. Marcin Luckner, Opracowanie metody wykrywania zmian w infrastrukturze Wi-Fi wykorzystywanej do lokalizacji wewnątrzbudynkowej
 15. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Teoria i zastosowania metod inteligencji obliczeniowej oraz metod numerycznych (A)
 16. Dr hab. Wojciech Matysiak, Zastosowania analizy harmonicznej do konstrukcji i badania własności procesów stochastycznych oraz zagadnienia selekcji zmiennych w problemach regresyjnych (A)
 17. Dr inż. Mariusz Niewęgłowski, Modelowanie struktury zależności i ryzyka kredytowego II
 18. Dr hab. inż. Agata Pilitowska, Klasyfikacje, charakteryzacje i reprezentacje pewnych systemów algebraicznych i logicznych (A)
 19. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, Teoria i praktyka przetwarzania sygnałów (A)
 20. dr hab. Radosław Pytlak, Metody numeryczne dla zadań sterowania optymalnego opisanych układami hybrydowymi II
 21. Dr Anna Maria Radzikowska, Dualności semantyczne dla pewnej rozmytej logiki czasu
 22. dr hab. Jacek Wesołowski, Zagadnienia charakteryzacyjne i asymptotyczne rachunku prawdopodobieństwa i zastosowania statystyki matematycznej (A)
 23. Dr hab. Michał Ziembowski – prof. PW, Własności anihilatorowe algebr scieżek Leavitta (A)
 24. Dr hab. Wojciech Domitrz – prof. PW, Wspieranie międzynarodowych i krajowych konferencji, szkół, seminariów wyjazdowych oraz intensyfikacji badań naukowych
 25. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIT)

Granty dziekańskie (dotacja celowa)

 1. Dr hab. inż. Przemysław Biecek – prof. PW, Metody wyjaśniania i wizualizowania struktury dowolnych modeli uczenia maszynowego (B)
 2. dr hab. Krzysztof Chełmiński, Zastosowanie nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych w praktyce inżynierskiej (B)
 3. Dr hab. Anna Dembińska – prof. PW, Twierdzenia ergodyczne dla statystyk porządkowych
 4. Dr hab. Wojciech Domitrz – prof. PW, Geometria symplektyczna i afiniczna zbiorów osobliwych (B)
 5. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, Nowe metody i narzędzia data science (B)
 6. Dr hab. inż. Władysław Homenda – prof. PW, Inteligentne technologie obliczeniowe (B)
 7. dr hab. Janina Kotus, Słabe rozwiązania nielokalnych równań różniczkowych cząstkowych
 8. dr hab. Zbigniew Lonc, Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych XIII (B)
 9. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Teoria i zastosowania metod inteligencji obliczeniowej oraz metod numerycznych (B)
 10. Dr hab. Wojciech Matysiak, Zastosowania analizy harmonicznej do konstrukcji i badania własności procesów stochastycznych oraz zagadnienia selekcji zmiennych w problemach regresyjnych B)
 11. Dr hab. inż. Agata Pilitowska, Klasyfikacje, charakteryzacje i reprezentacje pewnych systemów algebraicznych i logicznych (B)
 12. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, Teoria i praktyka przetwarzania sygnałów (B)
 13. dr hab. Jacek Wesołowski, Zagadnienia charakteryzacyjne i asymptotyczne rachunku prawdopodobieństwa i zastosowania stratystyki matematycznej (B)
 14. Dr hab. Michał Ziembowski – prof. PW, Własności anihilatorowe algebr scieżek Leavitta (B)

 

Rok 2017

Działalność statutowa (dotacja przedmiotowa)

 1. Dr hab. inż. Jerzy Balicki – prof.  PW, Uczenie maszynowe w podejmowaniu decyzji
 2. Dr hab. Ewa Bednarczuk – prof. PW, Wybrane zagadnienia analizy wariacyjnej w przestrzeniach Banacha III (A)
 3. Dr hab. inż. Przemysław Biecek – prof. PW, Metody budowy sygnatur prognostycznych na bazie wysokowymiarowych danych genetycznych
 4. Prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, Analiza matematyczna nieliniowych modeli mechaniki ośrodków ciągłych  (kontynuacja) (A)
 5. Dr hab. Anna Dembińska – prof. PW, Twierdzenia ergodyczne dla statystyk porządkowych (A)
 6. Dr hab. Wojciech Domitrz – prof. PW, Geometria symplektyczna i afiniczna zbiorów osobliwych (A)
 7. Dr hab. inż. Elżbieta Ferenstein – prof. PW, Wielokrotne stopowanie ciągów losowych II
 8. Prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, Badanie zrelaksowanych układów sterowań
 9. Dr hab.  Maria Ganzha – prof. PW, Technologie semantyczne i agentowe w zastosowaniach
 10. Dr Rafał Górak, Przestrzenie funkcji ciągłych z topologią zbieżności punktowej
 11. Prof. dr hab. Jarosław Grytczuk, Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych XII (A)
 12. Dr hab. Przemysław Grzegorzewski – prof. PW, Zastosowanie statystyki i metod inteligencji obliczeniowej w analizie danych (A)
 13. Dr hab. Irmina Herburt – prof. PW, Zbiory sztywne w hiperprzestrzeni zbiorów zwartych oraz zwartych  i wypukłych
 14. Dr hab. inż. Władysław Homenda – prof. PW, Inteligentne technologie obliczeniowe (A)
 15. Prof. dr hab. Stanisław Janeczko, Osobliwości odwzorowań i form różniczkowych, symplektyczne i afiniczne niezmienniki krzywych i powierzchni
 16. Dr hab. Danuta Kołodziejczyk – prof. PW, Homotopijne dominacje wielościanów i retrakty grup (kontynuacja)
 17. Prof. dr hab.  Janina Kotus, Iteracje funkcji meromorficznych III
 18. Prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, Przetwarzanie danych przy pomocy algorytmów równoległych na procesorach GPU (A)
 19. Prof. dr hab. inż.  Jacek Mańdziuk, Metody inteligencji obliczeniowej – teoria i zastosowania (A)
 20. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak, Opracowanie metod szukania drogi w przestrzeni konfiguracji brył sztywnych i łańcuchów kinematycznych (kontynuacja) (A)
 21. Dr hab. Wojciech Matysiak, Zastosowania analizy harmonicznej do konstrukcji i badania własności procesów stochastycznych (A)
 22. Prof. dr hab. Jan Mielniczuk, Selekcja zmiennych w źle wyspecyfikowanych problemach regresyjnych o wysokim wymiarze (A)
 23. Dr inż. Mariusz Niewęgłowski, Modelowanie struktury zależności i ryzyka kredytowego (A)
 24. Dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski, Metryki i przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukującym 3 (A)
 25. Dr hab. inż. Agata Pilitowska, Klasyfikacje, charakteryzacje i reprezentacje pewnych systemów algebraicznych i logicznych (A)
 26. Prof. dr hab. inż.  Artur Przelaskowski, Teoria i praktyka przetwarzania sygnałów (A)
 27. Prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak, Metody numeryczne dla zadań sterowania optymalnego opisanych układami hybrydowymi
 28. Dr Anna Maria Radzikowska, Dualności semantyczne dla logik rozmytych MTL z połączeniami Galois
 29. Prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, Metody teorii przestrzeni strukturalnych i ich zastosowania do badania osobliwości czasoprzestrzeni (A)
 30. Dr hab. Alicja Smoktunowicz – prof. PW, Konstrukcje efektywnych algorytmów macierzowych III
 31. Dr hab. inż. Paweł Jerzy Szabłowski – prof. PW, Procesy Markowa z wielomianową regresją 4
 32. Prof. dr hab. Jacek Wesołowski, Charakteryzacje miar probabilistycznych, asymptotyka i zastosowania statystyki matematycznej (A)
 33. Dr Paweł Wilczyński, Chaos dystrybucyjny i rozwiązania heterokliniczne w wielomianowych równaniach różniczkowych zwyczajnych V
 34. Dr inż. Iwona Wróbel, Praktyczne aspekty wybranych algorytmów numerycznych V
 35. Dr hab. Michał Ziembowski – prof. PW, Podalgebry algebry macierzy spełniające wybrane tożsamości wielomianowe
 36. Dr hab. Wojciech Domitrz – prof. PW, Wspieranie międzynarodowych i krajowych konferencji, szkół, seminariów wyjazdowych oraz intensyfikacji badań naukowych
 37. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIT)

Granty dziekańskie (dotacja celowa)

 1. Dr hab. Ewa Bednarczuk – prof. PW, Wybrane zagadnienia analizy wariacyjnej w przestrzeniach Banacha III (B)
 2. Prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, Analiza matematyczna nieliniowych modeli mechaniki ośrodków ciągłych  (kontynuacja) (B)
 3. Dr hab. Anna Dembińska – prof. PW, Twierdzenia ergodyczne dla statystyk porządkowych (B)
 4. Dr hab. Wojciech Domitrz – prof. PW, Geometria symplektyczna i afiniczna zbiorów osobliwych (B)
 5. Prof. dr hab. Jarosław Grytczuk, Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych XII (B)
 6. Dr hab. Przemysław Grzegorzewski – prof. PW, Zastosowanie statystyki i metod inteligencji obliczeniowej w analizie danych (B)
 7. Dr hab. inż. Władysław Homenda – prof. PW, Inteligentne technologie obliczeniowe (B)
 8. Prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, Przetwarzanie danych przy pomocy algorytmów równoległych na procesorach GPU (B)
 9. Prof. dr hab. inż.  Jacek Mańdziuk, Metody inteligencji obliczeniowej – teoria i zastosowania (B)
 10. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak, Opracowanie metod szukania drogi w przestrzeni konfiguracji brył sztywnych i łańcuchów kinematycznych (kontynuacja) (B)
 11. Dr hab. Wojciech Matysiak, Zastosowania analizy harmonicznej do konstrukcji i badania własności procesów stochastycznych (B)
 12. Prof. dr hab. Jan Mielniczuk, Selekcja zmiennych w źle wyspecyfikowanych problemach regresyjnych o wysokim wymiarze (B)
 13. Dr inż. Mariusz Niewęgłowski, Modelowanie struktury zależności i ryzyka kredytowego (B)
 14. Dr inż. Michał Okulewicz, Algorytmy populacyjne w modelowaniu zachowań zespołowych oraz optymalizacji problemów produkcyjnych i logistycznych
 15. Dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski, Metryki i przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukującym 3 (B)
 16. Dr hab. inż. Agata Pilitowska, Klasyfikacje, charakteryzacje i reprezentacje pewnych systemów algebraicznych i logicznych (B)
 17. Prof. dr hab. inż.  Artur Przelaskowski, Teoria i praktyka przetwarzania sygnałów (B)
 18. Prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, Metody teorii przestrzeni strukturalnych i ich zastosowania do badania osobliwości czasoprzestrzeni (B)
 19. Prof. dr hab. Jacek Wesołowski, Charakteryzacje miar probabilistycznych, asymptotyka i zastosowania statystyki matematycznej (B)

 

Rok 2016

Działalność statutowa (dotacja przedmiotowa)

 1. Prof. nzw. dr hab. Ewa Bednarczuk, Wybrane zagadnienia analizy wariacyjnej w przestrzeniach Banacha II (A)
 2. Prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Biecek, Algorytmy analizy wysokowymiarowych danych genetycznych z projektu The Cancer Genome Atlas (A)
 3. Prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, Analiza matematyczna nieliniowych modeli mechaniki ośrodków ciągłych – kontynuacja (A)
 4. Dr hab. Anna Dembińska, Asymptotyka liczby obserwacji w otoczeniu centralnych statystyk porządkowych – przypadek stacjonarny
 5. Prof. nzw. dr hab. Wojciech Domitrz, Geometria zbiorów afinicznie równoodległych i osobliwości w geometrii symplektycznej (A)
 6. Prof. nzw. dr hab. inż. Elżbieta Ferenstein, Problemy optymalnego stopowania z niepełną informacją
 7. Prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, Badanie Zrelaksowanych Układów Sterowań
 8. Prof. nzw. dr hab. Maria Ganzha, Technologie semantyczne i agentowe w zastosowaniach
 9. Prof. nzw. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, Metody wnioskowania na podstawie niepewnych danych (A)
 10. Prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt, Zbiory gwiaździste
 11. Prof. nzw. dr hab. inż. Władysław Homenda, Inteligentne technologie obliczeniowe (A)
 12. Prof. dr hab. Stanisław Janeczko, Osobliwości odwzorowań i form różniczkowych, symplektyczne i afiniczne niezmienniki krzywych i powierzchni
 13. Prof. nzw. dr hab. Andrzej Kaczyński , Rozwiązywanie przestrzennych zagadnień naprężeń cieplnych pochodzących od antyszczelin
 14. Prof. nzw. dr hab. Danuta Kołodziejczyk, Homotopijne dominacje wielościanów i retrakty grup
 15. Prof. dr hab. Janina Kotus, Iteracje funkcji meromorficznych II (A)
 16. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych XI (A)
 17. Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Metody symulacyjne w dynamicznych problemach optymalizacyjnych II (A)
 18. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak, Opracowanie metod opisu przestrzeni konfiguracji brył sztywnych i łańcuchów kinematycznych (A)
 19. Dr Wojciech Matysiak, Zastosowania analizy harmonicznej do konstrukcji i badania własności procesów stochastycznych (A)
 20. Prof. dr hab. Jan Mielniczuk, Metody selekcji zmiennych w problemach regresyjnych (A)
 21. Prof. dr hab. Jolanta Misiewicz, Procesy pseudo-izotropowe i generowane splotami uogólnionymi w modelowaniu stochastycznym
 22. Dr inż. Mariusz Niewęgłowski, Modelowanie stochastyczne zjawisk losowych (A)
 23. Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski, Metryki i przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukującym 2 (A)
 24. Prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, Metody compressed sensing w rekonstrukcji sygnałów (A)
 25. Dr Anna Maria Radzikowska, Dualności semantyk dla logik substrukturalnych z operatorami
 26. Prof. dr hab Anna Romanowska (do 30.09.2016), dr inż. Agata Pilitowska (od 01.10.2016), Klasyfikacje, charakteryzacje i reprezentacje pewnych algebr i koalgebr (A)
 27. Prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, Metody teorii przestrzeni strukturalnych i ich zastosowania do badania osobliwości czasoprzestrzeni (A)
 28. Prof. nzw. dr hab. Alicja Smoktunowicz, Konstrukcje efektywnych algorytmów macierzowych II
 29. Prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Jerzy Szabłowski, Procesy Markowa z wielomianową regresją 3
 30. Dr Tomasz Traczyk, Demostratio Mathematica
 31. Prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, Charakteryzacje miar probabilistycznych, teoria estymacji i zastosowania statystyczne (A)
 32. Dr Paweł Wilczyński, Chaos dystrybucyjny i rozwiązania heterokliniczne w wielomianowych równaniach różniczkowych zwyczajnych IV
 33. Dr inż. Iwona Wróbel, Praktyczne aspekty wybranych algorytmów numerycznych IV
 34. Prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt, Wspieranie międzynarodowych i krajowych konferencji, szkół, seminariów wyjazdowych oraz intensyfikacji badań naukowych

Granty dziekańskie (dotacja celowa)

 1. Prof. nzw. dr hab. Ewa Bednarczuk, Wybrane zagadnienia analizy wariacyjnej w przestrzeniach Banacha II (B)
 2. Prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Biecek, Algorytmy analizy wysokowymiarowych danych genetycznych z projektu The Cancer Genome Atlas (B)
 3. Prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, Analiza matematyczna nieliniowych modeli mechaniki ośrodków ciągłych – kontynuacja (B)
 4. Prof. nzw. dr hab. Wojciech Domitrz, Geometria zbiorów afinicznie równoodległych i osobliwości w geometrii symplektycznej (B)
 5. Prof. nzw. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, Metody wnioskowania na podstawie niepewnych danych (B)
 6. Prof. nzw. dr hab. inż. Władysław Homenda, Inteligentne technologie obliczeniowe (B)
 7. Prof. dr hab. Janina Kotus, Iteracje funkcji meromorficznych II (B)
 8. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych XI (B)
 9. Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Metody symulacyjne w dynamicznych problemach optymalizacyjnych II (B)
 10. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak, Opracowanie metod opisu przestrzeni konfiguracji brył sztywnych i łańcuchów kinematycznych (B)
 11. Dr Wojciech Matysiak, Zastosowania analizy harmonicznej do konstrukcji i badania własności procesów stochastycznych (B)
 12. Prof. dr hab. Jan Mielniczuk, Metody selekcji zmiennych w problemach regresyjnych (B)
 13. Dr inż. Mariusz Niewęgłowski, Modelowanie stochastyczne zjawisk losowych (B)
 14. Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski, Metryki i przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukującym 2 (B)
 15. Prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, Metody compressed sensing w rekonstrukcji sygnałów (B)
 16. Prof. dr hab Anna Romanowska (do 30.09.2016), dr inż. Agata Pilitowska (od 01.10.2016), Klasyfikacje, charakteryzacje i reprezentacje pewnych algebr i koalgebr (B)
 17. Prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, Metody teorii przestrzeni strukturalnych i ich zastosowania do badania osobliwości czasoprzestrzeni (B)
 18. Prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, Charakteryzacje miar probabilistycznych, teoria estymacji i zastosowania statystyczne (B)

 

Rok 2015

Działalność statutowa (dotacja przedmiotowa)

 1. Prof. nzw. dr hab. Ewa Bednarczuk, Wybrane zagadnienia analizy wypukłej i wariacyjnej w przestrzeniach Banacha
 2. Prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, A. Analiza matematyczna nieliniowych modeli mechaniki ośrodków ciągłych – kontynuacja
 3. Dr hab. inż. Anna Dembińska, Własności probabilistyczne statystyk porządkowych pochodzących z ciągu obserwacji o niekoniecznie tych samych rozkładach
 4. Prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Domitrz, Geometria kaustyki Wignera i osobliwe podrozmaitości lagranżowskie
 5. Prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, Badanie zrelaksowanych układów sterowań IX
 6. Prof. nzw. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, Metody agregacji i przetwarzania informacji w procesie wspomagania decyzji
 7. Dr hab. inż. Maciej Grzenda, Wstępne przetwarzanie danych procesów przemysłowych z wykorzystaniem metod dyskredytacji zmiennych
 8. Prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt, Geometria wewnętrzna w hiperprzestrzeni zbiorów zwartych
 9. Prof. nzw. dr hab. inż. Władysław Homenda, A. Inteligentne technologie obliczeniowe cd.
 10. Prof. dr hab. Stanisław Janeczko, Zastosowanie teorii osobliwości do badania symplektycznych niezmienników odwzorowań i form różniczkowych
 11. Prof. nzw. dr hab. Andrzej Kaczyński, Przestrzenne ustalone zagadnienia termosprężystości dotyczące antyszczelin
 12. Prof. nzw. dr hab. Danuta Kołodziejczyk, Homotopijne dominacje wielościanów i FANRy cd.
 13. Prof. dr hab. Janina Kotus, Iteracje funkcji meromorficznych
 14. Dr Anna Krasnosielska -Kobos, Wielokrotne stopowanie ciągów losowych
 15. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, A. Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych cd.
 16. Prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, Big data – algorytmy agregacji i bazy danych
 17. Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, A. Metody symulacyjne w dynamicznych problemach optymalizacyjnych
 18. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak, Opracowanie algorytmów i metod symulowania ruchów urządzeń sterowanych numerycznie
 19. Dr Wojciech Matysiak, Charakteryzacje związane z naturalnymi rodzinami wykładniczymi
 20. Prof. dr hab. Jolanta Misiewicz, Rozkłady pseudo-izotropowe i sploty uogólnione
 21. Dr inż. Mariusz Niewęgłowski, Modelowanie stochastyczne zjawisk
 22. Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak -Winiarski, Metryki i przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukującym
 23. Prof. dr hab. Artur Przelaskowski, A. Metody compressed sensing w przetwarzaniu sygnałów
 24. Dr Anna Radzikowska , Dualności dla logiki MTL z negocjacjami oraz logik opartych na kratach rozmytych
 25. Prof. dr hab. Anna Romanowska (do 30.09.2016), dr inż. Agata Pilitowska (od 01.10.2016), Klasyfikacje, charakteryzacje i reprezentacje pewnych klas algebr i ko-algebr cd.
 26. Prof. nzw. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, Multifunkcje i inkluzje różniczkowe
 27. Prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, Metody teorii przestrzeni strukturalnych i ich zastosowania do badania osobliwości czasoprzestrzeni cd.
 28. Prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Szabłowski, Procesy Markowa z wielomianową regresją2
 29. Prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, A. Charakteryzacje miar probabilistycznych i zastosowanie statystyczne
 30. Dr Paweł Wilczyński, Chaos dystrybucyjny i rozwiązania heterokliniczne w wielomianowych równaniach różniczkowych zwyczajnych III
 31. Dr inż. Iwona Wróbel, Praktyczne aspekty wybranych algorytmów numerycznych III
 32. Dr Tomasz Traczyk, Demonstratio Mathematica: w trosce o rozwój nowoczesnych gałęzi matematyki
 33. Prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt, rezerwa dziekańska: Wspieranie międzynarodowych i krajowych konferencji, szkół, seminariów wyjazdowych oraz intensyfikacji badań naukowych

Granty dziekańskie (dotacja celowa)

 1. Prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, B. Analiza matematyczna nieliniowych modeli mechaniki ośrodków ciągłych – kontynuacja
 2. Prof. nzw. dr hab. inż. Władysław Homenda, B. Inteligentne technologie obliczeniowe cd.
 3. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, B. Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych cd.
 4. Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, B. Metody symulacyjne w dynamicznych problemach optymalizacyjnych
 5. Prof. dr hab. Artur Przelaskowski, B. Metody compressed sensing w przetwarzaniu sygnałów
 6. Prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, B. Charakteryzacje miar probabilistycznych i zastosowanie statystyczne

 

Rok 2014

Działalność statutowa (dotacja przedmiotowa)

 • Prof. dr hab. Chełmiński Krzysztof, A. Analiza matematyczna nieliniowych modeli mechaniki ośrodków ciągłych – kontynuacja
 • Dr hab. Anna Dembińska, Własności asymptotyczne centralnych statystyk porządkowych pochodzących ze stacjonarnego ciągu obserwacji
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Domitrz, Niewłaściwe sfery afiniczne i osobliwości symplektyczne
 • Prof. nzw. dr hab. Elżbieta Ferenstein, A. Wybrane problemy optymalizacji stochastycznej – zadania optymalnego stopowania i filtracji
 • Prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, Badanie zrelaksowanych układów sterowań VIII
 • Prof. nzw. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, Metody agregacji, przetwarzania i analizy informacji niepewnej
 • Prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt, Sztywność w hiperprzestrzeni zbiorów zwartych
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Władysław Homenda, A. Inteligentne technologie obliczeniowe cd.
 • Prof. dr hab. Stanisław Janeczko, Badanie symplektycznych osobliwości odwzorowań i powierzchni
 • Prof. nzw. dr hab. Andrzej Kaczyński, Zagadnienia termosprężyste sztywnych inkluzji w przestrzeni z poprzeczną izotropią
 • Prof. nzw. dr hab. Danuta Kołodziejczyk, Homotopijne dominacje wielościanów i FANRy
 • Prof. dr hab. Janina Kotus, Iteracje funkcji meromorficznych przestępnych II
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, A. Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych cd.
 • Prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, Big data – wybrane zagadnienia pozyskiwania i przetwarzania strumieni danych
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Metody inteligencji obliczeniowej w grach oraz problemach optymalizacyjnych III
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak, Opracowanie algorytmów i metod poszukiwania drogi w przestrzeniach konfiguracji brył sztywnych i łańcuchów kinematycznych cz. III
 • Dr Wojciech Matysiak, Zastosowanie par Gelfanda do konstrukcji i analizy procesów stochastycznych
 • Prof. dr hab. Jolanta Misiewicz, Procesy Markowa generowane splotami uogólnionymi cd.
 • Dr inż. Mariusz Niewęgłowski, Modelowanie stochastyczne rynków finansowych
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski, Metryki i przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukcyjnym funkcji na rozmaitościach zespolonych i na grupoidach
 • Dr inż. Marcin Pilarski, Metody inżynierii ruchu oraz monitoringu sieci dostarczających treść
 • Prof. dr hab. Artur Przelaskowski, Metody compressed sensing w obrazowej diagnostyce medycznej
 • Dr inż. Marcin Pilarski, Metody inżynierii ruchu oraz monitoringu dla sieci dostarczających treść
 • Dr Anna Radzikowska, Dualności przez semantykę dla modalnej logiki MTL
 • Prof. dr hab. Anna Romanowska, Klasyfikacje, charakteryzacje i reprezentacje pewnych klas algebr i ko-algebr cd.
 • Prof. nzw. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, Funkcje wielowartościowe i inkluzje różniczkowe zawierające miarę
 • Dr Jan Samsonowicz, Przestrzeń stanów kwantowych, geometryczno-algebraiczna struktura podzbioru stanów separowalnych
 • Prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, Metody teorii przestrzeni strukturalnych i ich zastosowania do badania osobliwości czasoprzestrzeni cd.
 • prof. nzw. dr hab. Alicja Smoktunowicz, Konstrukcje efektywnych algorytmów macierzowych
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Szabłowski, Procesy Markowa z wielomianową regresją
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, A. Twierdzenia graniczne i charakteryzacje rachunku prawdopodobieństwa
 • Dr Paweł Wilczyński, Chaos dystrybucyjny i rozwiązania heterokliniczne w wielomianowych równaniach różniczkowych zwyczajnych II
 • Dr inż. Iwona Wróbel, Praktyczne aspekty wybranych algorytmów numerycznych II
 • Dr Tomasz Traczyk, Demonstratio Mathematica: w trosce o rozwój nowoczesnych gałęzi matematyki
 • Prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt, Wspieranie międzynarodowych i krajowych konferencji, szkół, seminariów wyjazdowych oraz intensyfikacji badań naukowych

Granty dziekańskie (dotacja celowa)

 • Prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, B. Analiza matematyczna nieliniowych modeli mechaniki ośrodków ciągłych – kontynuacja
 • Prof. nzw. dr hab. Elżbieta Ferenstein, B. Wybrane problemy optymalizacji stochastycznej – zadania optymalnego stopowania i filtracji
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Władysław Homenda, B. Inteligentne technologie obliczeniowe cd.
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, B. Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych cd.
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Metody inteligencji obliczeniowej w grach oraz problemach optymalizacyjnych III
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, B. Twierdzenia graniczne i charakteryzacje rachunku prawdopodobieństwa

 

Rok 2013

Działalność statutowa

 • Dr Agnieszka Badeńska, Funkcje całkowite o rzeczywistych mnożnikach cykli odpychających
 • Prof. dr hab. Chełmiński Krzysztof, A. Analiza matematyczna nieliniowych modeli mechaniki ośrodków ciągłych – kontynuacja
 • Dr hab. Anna Dembińska, Własności asymptotyczne centralnych statystyk porządkowych pochodzących ze stacjonarnego ciągu obserwacji
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Domitrz, Kaustyka Wignera i osobliwości symplektyczne
 • Prof. nzw. dr hab. Elżbieta Ferenstein, A. Problemy optymalnego stopowania w optymalizacji stochastycznej cz. II
 • Prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, Badanie zrelaksowanych układów sterowań VII
 • Dr Rafał Górak, Nieliniowa struktura powierzchni liniowo-metrycznej (II)
 • Prof. nzw. dr hab. Jarosław Grytczuk, A. Kolorowanie struktur kombinatorycznych cd.
 • Prof. nzw. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, Metody reprezentacji informacji nieprecyzyjnej i jej wykorzystanie w podejmowaniu decyzji
 • Dr inż. Maciej Grzenda, Wstępne przetwarzanie danych z wykorzystaniem metod uzupełniania brakujących informacji i redukcji wymiarowości
 • Prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt, Metryki ilorazowe w przestrzeni ciał wypukłych
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Władysław Homenda, A. Inteligentne technologie obliczeniowe cd.
 • Prof. dr hab. Jacek Jakubowski, Modelowanie stochastyczne rynków finansowych cd.
 • Prof. dr hab. Stanisław Janeczko, Osobliwości w geometrii symplektycznej i ich zastosowania
 • Prof. nzw. dr hab. Andrzej Kaczyński, Zagadnienia sztywnych inkluzji w sprężystych ośrodkach anizotropowych
 • Prof. nzw. dr hab. Danuta Kołodziejczyk, Homotopijne dominacje wielościanów cd.
 • Prof. dr hab. Janina Kotus, A. Iteracje funkcji meromorficznych przestępnych
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, A. Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych cd.
 • Prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, Big data – wybrane zagadnienia przetwarzania danych
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak, Opracowanie algorytmów i metod poszukiwania drogi w przestrzeniach konfiguracji brył sztywnych i prostych łańcuchów kinematycznych cz. II
 • Dr Wojciech Matysiak, Wielomiany Wilsona i kwadratowe harnessy
 • Prof. dr hab. Jolanta Misiewicz, Procesy Markowa generowane splotami uogólnionymi
 • Dr inż. Felicja Okulicka-Dłużewska, Numeryczne rozwiązanie problemów punktu siodłowego cd.
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski, A. Przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukcyjnym funkcji na rozmaitościach zespolonych i na grupoidach
 • Dr inż. Marcin Pilarski, Metody inżynierii ruchu oraz monitoringu dla sieci dostarczających treść
 • Dr Anna Radzikowska, Dualności przez semantykę dla struktur zdarzeń
 • Prof. dr hab. Anna Romanowska, A. Klasyfikacje, charakteryzacje i reprezentacje pewnych klas algebr i ko-algebr cd.
 • Dr Jan Samsonowicz, Geometria przestrzeni stanów kwantowych, splątanie i separowalność, problem dekompozycji
 • Prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, A. Metody teorii przestrzeni strukturalnych i ich zastosowania do badania osobliwości czasoprzestrzeni cd.
 • prof. nzw. dr hab. Alicja Smoktunowicz, A. Stabilność, dokładność i złożoność obliczeniowa algorytmów numerycznych III
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Szabłowski, Zastosowanie wielomianów ortogonalizowanych w analizie i probabilistyce
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, A. Twierdzenia graniczne i charakeryzacyjne rachunku prawdopodobieństwa cd.
 • Dr Paweł Wilczyński, Chaos dystrybucyjny i rozwiązania heterokliniczne w wielomianowych równaniach różniczkowych zwyczajnych
 • Dr inż. Iwona Wróbel, Praktyczne aspekty wybranych algorytmów numerycznych
 • Dr Tomasz Traczyk, Demonstratio Mathematica: w trosce o rozwój nowoczesnych gałęzi matematyki
 • Prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt, Wspieranie międzynarodowych i krajowych konferencji, szkół, seminariów wyjazdowych oraz intensyfikacji badań naukowych
 • Dr inż. Marcin Pilarski, OPEN LAB-wkład własny (realizacja 7 PR)

Granty dziekańskie

 • Prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, B. Analiza matematyczna nieliniowych modeli mechaniki ośrodków ciągłych – kontynuacja
 • Prof. nzw. dr hab. Elżbieta Ferenstein, B. Problemy optymalnego stopowania w optymalizacji stochastycznej II
 • Prof. nzw. dr hab. Jarosław Grytczuk, B. Kolorowanie struktur kombinatorycznych cd.
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Władysław Homenda, B. Inteligentne technologie obliczeniowe cd.
 • Prof. dr hab. Janina Kotus, B. Iteracje funkcji meromorficznych przestępnych
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, B. Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych cd.
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Metody inteligencji obliczeniowej w grach oraz problemach optymalizacyjnych
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski, B. Przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukcyjnym funkcji na rozmaitościach zespolonych i na grupoidach
 • Prof. dr hab. Anna Romanowska, B. Klasyfikacje, charakteryzacje i reprezentacje pewnych klas algebr i ko-algebr cd.
 • Prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, B. Metody teorii przestrzeni strukturalnych i ich zastosowania do badania osobliwości czasoprzestrzeni cd.
 • prof. nzw. dr hab. Alicja Smoktunowicz, B. Stabilność, dokładność i złożoność obliczeniowa algorytmów numerycznych III
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, B. Twierdzenia graniczne i charakeryzacyjne rachunku prawdopodobieństwa cd.

 

Rok 2012

Działalność statutowa

 • Dr Agnieszka Badeńska, Funkcje całkowite o rzeczywistych mnożnikach cykli odpychających
 • Prof. dr hab. Chełmiński Krzysztof, A. Analiza matematyczna nieliniowych modeli mechaniki ośrodków ciągłych
 • Dr inż. Anna Dembińska, Asymptotyka liczby obserwacji w otoczeniu statystyk porządkowych
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Domitrz, Globalny zbiór środka symetrii i symplektyczne osobliwości zupełnych przecięć
 • Prof. nzw. dr hab. Elżbieta Ferenstein, A. Problemy optymalnego stopowania w optymalizacji stochastycznej
 • Prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, Badanie zrelaksowanych układów sterowań VI
 • Dr Rafał Górak, Nieliniowa struktura powierzchni liniowo-metrycznej
 • Prof. nzw. dr hab. Jarosław Grytczuk, Kolorowanie struktur kombinatorycznych
 • Prof. nzw. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, Metody wnioskowania na podstawie informacji niepewnej
 • Dr inż. Maciej Grzenda, Wybrane zagadnienia wstępnego przetwarzania danych
 • Prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt, Funkcje zachowujące metryki a metryki ilorazowe
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Władysław Homenda, Inteligentne technologie obliczeniowe
 • Prof. dr hab. Jacek Jakubowski, Modelowanie stochastyczne rynków finansowych
 • Prof. dr hab. Stanisław Janeczko, Osobliwości symplektyczne i geometria łańcuchów czworościennych
 • Prof. nzw. dr hab. Andrzej Kaczyński, Zagadnienia termomechaniczne sztywnych inkluzji
 • Dr hab. Danuta Kołodziejczyk, Homotopijne dominacje wielościanów II
 • Prof. dr hab. Janina Kotus, Dynamika holomorficzna II
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, A. Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych
 • Prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, Wybrane narzędzia i algorytmy przetwarzania danych w systemach sieciowych i bazach danych
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Metody inteligencji obliczeniowej w grach oraz problemach optymalizacyjnych
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak, Opracowanie algorytmów i metod poszukiwania drogi w przestrzeniach konfiguracji brył sztywnych i prostych łańcuchów kinematycznych
 • Dr Wojciech Matysiak, Hipergeometryczne wielomiany ortogonalne i dyskretne kwadratowe harnessy
 • Dr inż. Felicja Okulicka-Dłużewska, Numeryczne rozwiązanie problemów punktu siodłowego
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski, A. Zależności transformacji Bergmana i metryki Bergmana od wagi całkowania II
 • Dr Anna Radzikowska, Równoważność semantyk dla pewnych logik wielowartościowych
 • Prof. dr hab. Anna Romanowska, Klasyfikacje, charakteryzacje i reprezentacje pewnych klas algebr i ko-algebr
 • Dr Jan Samsonowicz, Geometria przestrzeni stanów kwantowych, splątanie i separowalność w języku algebry operatorów normalnych – kontynuacja
 • Prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, Metody teorii przestrzeni strukturalnych i ich zastosowania do badania osobliwości czasoprzestrzeni
 • prof. nzw. dr hab. Alicja Smoktunowicz, Stabilność, dokładność i złożoność obliczeniowa algorytmów numerycznych III
 • Dr Jan Spaliński, Kombinatoryczne modele dla ekwiwariantnej modele teorii homotopii
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Szabłowski, Badanie związków między miarami dodatnimi a rodzinami wielomianówortogonalizowanych przez te miary
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, A. Twierdzenia graniczne i charakeryzacyjne rachunku prawdopodobieństwa
 • Prof. nzw. dr hab. Krzysztof Witczyński, Odwzorowanie przestrzeni rzutowych i euklidesowych
 • Dr inż. Iwona Wróbel, Własności obrazu liczbowego macierzy III
 • Dr Tomasz Traczyk, Demonstratio Mathematica: w trosce o rozwój nowoczesnych gałęzi matematyki
 • Prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt, Wspieranie międzynarodowych i krajowych konferencji, szkół, seminariów wyjazdowych oraz intensyfikacji badań naukowych

Granty dziekańskie

 • prof. nzw. dr hab. Krzysztof Chełmiński, B. Analiza matematyczna nieliniowych modeli mechaniki ośrodków ciągłych – kontynuacja
 • Prof. nzw. dr hab. Elżbieta Ferenstein, B. Problemy optymalnego stopowania w optymalizacji stochastycznej
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, B. Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski, B. Zależności transformacji Bergmana i metryki Bergmana od wagi całkowania II
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, B. Twierdzenia graniczne i charakeryzacyjne rachunku prawdopodobieństwa

 

Rok 2011

Granty MSzW (KBN)

Granty promotorskie:

 • Zagadnienia optymalnego stopowania inspirowane problemem Elfvinga – prof. nzw. dr hab. Elżbieta Ferenstein, mgr Anna Krasnosielska, 8.06.2009-25.03.2011
 • O regularności rozwiązań w teorii odkształceń niesprężystych – prof. nzw. dr hab. Krzysztof Chełmiński, mgr Przemysław Kamiński, 15.09.2009-15.09.2011
 • Analiza matematyczna pewnego niemonotonicznego modelu poroplastyczności – prof. nzw. dr hab. Krzysztof Chełmiński, mgr Sebastian Owczarek, 15.09.2009-15.09.2011
 • Własności estymatorów postselekcyjnych gęstości prawdopodobieństwa i jej funkcjonałów – prof. dr hab. Jan Mielniczuk, mgr Małgorzata Wojtyś, 24.03.2010-30.09.2011

Działalność statutowa

 • Chełmiński Krzysztof, Analiza matematyczna nieliniowych modeli mechaniki ośrodków ciągłych
 • Dembińska Anna, Asymptotyka liczby obserwacji w otoczeniu centralnych statystyk porządkowych
 • Domitrz Wojciech, Lokalna algebra symplektyczna III
 • Ferenstein Elżbieta, Problemy optymalnego stopowania z rozregulowaniem: różne podejścia do zagadnienia
 • Fryszkowski Andrzej, Badanie zrelaksowanych układów sterowań VI
 • Grzegorzewski Przemysław, Przetwarzanie informacji niepewnej w DSS
 • Grzenda Maciej, Wybrane problemy modelowania procesów technologicznych
 • Grytczuk Jarosław, Rozgrywane kolorowanie struktur kombinatorycznych
 • Herburt Irmina, Metryki w hiperprzestrzeniach zbiorów wypukłych
 • Homenda Władysław, Inteligentne technologie obliczeniowe V
 • Jakubowski Jacek, Modelowanie stochastyczne rynków finansowych III
 • Janeczko Stanisław, Osobliwości odwzorowań różniczkowalnych i łańcuchy tetrahedralne
 • Kaczyński Andrzej, Nieklasyczne zagadnienia kontaktowe teorii sprężystości
 • Kołodziejczyk Danuta, Homotopijne dominacje wielościanów
 • Kotus Janina, Dynamika holomorficzna
 • Lonc Zbigniew, Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych VI
 • Macukow Bohdan, Analiza i rozwój algorytmów przetwarzania i transmisji danych
 • Mańdziuk Jacek, Metody inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach GGP
 • Marciniak Krzysztof, Opracowanie algorytmów i metod interakcyjnego projektowania trajektorii w przestrzeniach konfiguracji brył sztywnych
 • Matysiak Wojciech, Charakteryzacje miar probabilistycznych za pomocą q-komutatorów
 • Misiewicz Jolanta, Różne uogólnienia pojęcia stabilności. Zastosowania w teorii procesów stochastycznych
 • Okulicka – Dłużewska Felicja, Numeryczne rozwiązanie problemów punktu siodłowego III
 • Pasternak – Winiarski Zbigniew, Zależność transformacji Bergmana i metryki Bergmana od wagi całkowania
 • Radzikowska Anna, Dualności dyskretne dla wybranych klas algebr informacyjnych II
 • Romanowska Anna, Klasyfikacje, charakteryzacje i reprezentacje pewnych klas algebr i ko-algebr
 • Rutkowski Aleksander, Rekonstrukcja zbiorów uporządkowanych II
 • Rzeżuchowski Tadeusz, Analiza wielowartościowa, modele matematyczne błędów pomiarowych
 • Samsonowicz Jan, Geometria przestrzeni stanów kwantowych, splątanie i separowalność w języku algebry operatorów normalnych
 • Sasin Wiesław, Metody teorii przestrzeni strukturalnych i ich zastosowania do badania osobliwości czasoprzestrzeni VI
 • Smoktunowicz Alicja, Stabilność, dokładność i złożoność obliczeniowa algorytmów numerycznych II
 • Spaliński Jan, O(2)- Ekwiwariante modele dla przestrzeni wolnych pętli
 • Stapp Lucjan, Sfederalizowane sieci dostarczające treść
 • Szabłowski Paweł, Uogólnienia formuły Kibble-Slepiana i struktura wielomianów Askey-Wilsona
 • Wesołowski Jacek, Zgadnienia charakteryzacyjne rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej
 • Witczyński Krzysztof, Odwzorowanie przestrzeni rzutowych i euklidesowych VI
 • Wróbel Iwona, Własności obrazu liczbowego macierzy II
 • Traczyk Tomasz, Demonstratio Mathematica: w trosce o rozwój nowoczesnych gałęzi matematyki
 • Herburt Irmina, Wspieranie międzynarodowych i krajowych konferencji, szkół, seminariów wyjazdowych oraz intensyfikacji badań naukowych.

Granty dziekańskie

 • Krzysztof Chełmiński, Analiza matematyczna nieliniowych modeli mechaniki ośrodków ciągłych
 • Elżbieta Ferenstein, Problemy optymalnego stopowania z rozregulowaniem: różne podejścia do zagadnienia
 • Janina Kotus, Dynamika holomorficzna
 • Zbigniew Lonc, Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych VI
 • Anna Romanowska, Klasyfikacje, charakteryzacje i reprezentacje pewnych klas algebr i ko-algebr
 • Wiesław Sasin, Metody teorii przestrzeni strukturalnych i ich zastosowania do badania osobliwości czasoprzestrzeni VI
 • Alicja Smoktunowicz, Stabilność, dokładność i złożoność obliczeniowa algorytmów numerycznych II

 

Rok 2010

Granty MSzW (KBN)

Granty promotorskie:

 • Brownowskie aspekty własności Matsumoto -Yora, prof. dr hab. Jacek Wesołowski, mgr Piotr Witkowski, 12.05.2008 – 30.04.2010
 • Sztywności i własności metryczne funkcji meromorficznych, prof. dr hab. Janina Kotus, mgr. Agnieszka Badeńska, 8.09.2008-15.08.2010
 • Długie ścieżki w hipergrafach – prof. dr hab. Zbigniew Lonc, mgr Paweł Naroski, 4.05.2009-31.10.2010
 • Zagadnienia optymalnego stopowania inspirowane problemem Elfvinga – prof. nzw. dr hab. Elżbieta Ferenstein, mgr Anna Krasnosielska, 8.06.2009-25.03.2011
 • O regularności rozwiązań w teorii odkształceń niesprężystych – prof. nzw. dr hab. Krzysztof Chełmiński, mgr Przemysław Kamiński, 15.09.2009-15.09.2011
 • Analiza matematyczna pewnego niemonotonicznego modelu poroplastyczności – prof. nzw. dr hab. Krzysztof Chełmiński, mgr Sebastian Owczarek, 15.09.2009-15.09.2011
 • Własności estymatorów postselekcyjnych gęstości prawdopodobieństwa i jej funkcjonałów – prof. dr hab. Jan Mielniczuk, mgr Małgorzata Wojtyś, 24.03.2010-30.09.2011

Działalność statutowa

 • Chełmiński Krzysztof, Jakościowe własności rozwiązań równań modelujących zjawiska fizyczne z parametrami wewnętrznymi (kontynuacja)
 • Dembińska Anna, Własności asymptotyczne liczby obserwacji, które wpadły do pewnego otoczenia statystyki porządkowej
 • Domitrz Wojciech, Lokalna algebra symplektyczna II
 • Ferenstein Elżbieta, Problemy optymalnego stopowania oraz modele wiarygodności z rozlegulowaniem
 • Fryszkowski Andrzej, Badanie zrelaksowanych układów sterowań V
 • Grzegorzewski Przemysław, Metody reprezentacji i przetwarzania informacji niepewnej
 • Herburt Irmina, Metryczne przestrzenie ilorazowe
 • Homenda Władysław, Inteligentne technologie obliczeniowe IV
 • Jakubowski Jacek, Modelowanie stochastyczne rynków finansowych II
 • Janeczko Stanisław, Osobliwości odwzorowań i upakowania quasikrystaliczne
 • Kaczyński Andrzej, Rozwiązanie pewnych nieklasycznych zagadnień dotyczących szczelin, inkluzji i oddziaływań kontaktowych
 • Kołodziejczyk Danuta, Homotopijne dominacje wielościanów i FANRy
 • Kotus Janina, Iteracje funkcji wymiernych i meromorficznych
 • Lonc Zbigniew, Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych V
 • Macukow Bohdan, Wybrane zagadnienia przetwarzania i transmisji danych IV
 • Mańdziuk Jacek, Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej w grach oraz w zagadnieniach klasyfikacji II
 • Marciniak Krzysztof, Opracowanie metod i algorytmów symulacji ruchu w systemach CAD/CAM
 • Matysiak Wojciech, Operatorowe reprezentacje kwadratowych harnessów
 • Misiewicz Jolanta, Związki wektorów pseudo-izotropowych z wektorami słabo stabilnymi. Zastosowania w teorii procesów stochastycznych
 • Okulicka – Dłużewska Felicja, Numeryczne rozwiązanie problemów punktu siodłowego II
 • Pasternak – Winiarski Zbigniew, Twierdzenie Stokesa na przestrzeniach różniczkowych
 • Radzikowska Anna, Dualności dyskretne dla wybranych klas algebr informacyjnych
 • Romanowska Anna, Klasyfikacje i reprezentacje algebr i ko-algebr II
 • Rutkowski Aleksander, Rekonstrukcja zbiorów uporządkowanych
 • Rzeżuchowski Tadeusz, Analiza wielowartościowa, sterowanie w przestrzeniach Banacha i modele matematyczne błędów pomiarowych
 • Samsonowicz Jan, Geometryczne własności przestrzeni stanów kwantowych, splątanie i separowalność – kontynuacja
 • Sasin Wiesław, Metody teorii przestrzeni strukturalnych i ich zastosowania do badania osobliwości czasoprzestrzeni V
 • Smoktunowicz Alicja, Stabilność, dokładność i złożoność obliczeniowa algorytmów numerycznych O(2)- ekwiwarianty typ homotopii przestrzeni pętli
 • Szabłowski Paweł, Struktury wielomianów Askey-Wilsona dla specjalnych układów parametrów
 • Wesołowski Jacek, Zagadnienia charakteryzacyjne i asymptotyczne probabilistyki
 • Witczyński Krzysztof, Odwzorowanie przestrzeni rzutowych i euklidesowych V
 • Wróbel Iwona, Własności obrazu liczbowego macierzy
 • Traczyk Tomasz, Demonstratio Mathematica: w trosce o rozwój nowoczesnych gałęzi matematyki
 • Herburt Irmina, Wspieranie międzynarodowych i krajowych konferencji, szkół, seminariów wyjazdowych oraz intensyfikacji badań naukowych.

Grant rektorski

 • Konstanty Junosza-Szaniawski, Algorytmiczne aspekty kolorowania w sieciach radiowych.

 

Rok 2009

Granty MSzW (KBN)

 • Homotopijne dominacje wielościanów, Kierownik grantu – Danuta Kołodziejczyk, nr projektu badawczego 1 P03A 005 30. Umowa od 7.06.2006 do 6.10.2009 (40 miesięcy).

Granty promotorskie:

 • Sztywności i własności metryczne funkcji meromorficznych, prof. nzw. dr hab. Janina Kotus, mgr. Agnieszka Badeńska, 8.09.2008-15.08.2010
 • Charakteryzacje regresyjne miar związane z własnościami funkcji wariancji dla naturalnych rodzin wykładniczych, prof. dr hab. Jacek Wesołowski, mgr Joanna Matysiak (Chachulska), 4.05.2007 – 3.05.2009
 • Estymacja w schematach rotacyjnych, prof. dr hab. Jacek Wesołowski, mgr Jan Kowalski, 10.04.2008 – 15.10.2009
 • Brownowskie aspekty własności Matsumoto -Yora, prof. dr hab. Jacek Wesołowski, mgr Piotr Witkowski, 12.05.2008 – 30.04.2010

Działalność statutowa

 • Chełmiński Krzysztof, Jakościowe własności rozwiązań równań modelujących zjawiska fizyczne z parametrami wewnętrznymi (kontynuacja)
 • Dembińska Anna, Własności asymptotyczne statystyk opisujących dane uporządkowane
 • Domitrz Wojciech, Lokalna algebra symplektyczna
 • Ferenstein Elżbieta, Problemy optymalnego stopowania procesów stochastycznych – w matematyce ubezpieczeniowej i finansowej
 • Fryszkowski Andrzej, Badanie zrelaksowanych układów sterowań IV
 • Grzegorzewski Przemysław, Aproksymacje liczb rozmytych
 • Herburt Irmina, Aksjomatyka wymiaru fraktalnego i fraktalne ciała gwiaździste
 • Homenda Władysław, Inteligentne technologie obliczeniowe III
 • Jakubowski Jacek, Modelowanie stochastyczne rynków finansowych
 • Janeczko Stanisław, Niezmienniki osobliwości w geometrii symplektycznej
 • Kaczyński Andrzej, Badanie stanu naprężeń w ośrodkach ze sztywnymi inkluzjami
 • Kołodziejczyk Danuta, Kształtowe dominacje ANRów i FANRy
 • Kotus Janina, Iteracje funkcji meromorficznych
 • Lonc Zbigniew, Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych IV
 • Macukow Bohdan, Wybrane zagadnienia przetwarzania i transmisji danych III
 • Mańdziuk Jacek, Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej w grach oraz w zagadnieniach klasyfikacji
 • Marciniak Krzysztof, Opracowanie metod i algorytmów opisu kształtu w systemach CAD/CAM
 • Matysiak Wojciech, Procesy Markowa stowarzyszone z wielomianami ortogonalnymi o stałych rekurencjach
 • Mielniczuk Jan, Własności estymatorów opartych o selekcję modelu
 • Okulicka – Dłużewska Felicja, Numeryczne rozwiązanie problemów punktu siodłowego
 • Pasternak – Winiarski Zbigniew, Uzwarcenia przestrzeni różniczkowych i całkowanie
 • Radzikowska Anna, Dualności dyskretne dla wybranych klas algebr informacyjnych
 • Romanowska Anna, Klasyfikacje i reprezentacje algebr i ko-algebr
 • Rutkowski Aleksander, Teoria zbiorów uporządkowanych II
 • Rzeżuchowski Tadeusz, Analiza wielowartościowa, własności przestrzeni zbiorów wypukłych i równania w przestrzeniach abstrakcyjnych
 • Samsonowicz Jan, Geometryczne własności przestrzeni stanów kwantowych, splątanie i separowalność – kontynuacja
 • Sasin Wiesław, Metody teorii przestrzeni strukturalnych i ich zastosowania do badania osobliwości czasoprzestrzeni IV
 • Smoktunowicz Alicja, Stabilność numeryczna algorytmów algebry liniowej
 • Szabłowski Paweł, Rozkłady ortogonalizujące wielomiany q-Hermita i ich zastosowania
 • Wesołowski Jacek, Charakteryzacje miar probabilistycznych, asymptotyka i problemy estymacji
 • Witczyński Krzysztof, Odwzorowanie przestrzeni rzutowych i euklidesowych IV
 • Traczyk Tomasz, Demonstratio Mathematica: w trosce o rozwój nowoczesnych gałęzi matematyki
 • Herburt Irmina, Wspieranie międzynarodowych i krajowych konferencji, szkół, seminariów wyjazdowych oraz intensyfikacji badań naukowych.

Grant rektorski

 • Konstanty Junosza Szaniawski, Uogólnienia otoczki wypukłej

 

Rok 2008

Działalność statutowa

 • Chełmiński Krzysztof, Jakościowe własności rozwiązań równań modelujących zjawiska fizyczne z parametrami wewnętrznymi
 • Dembińska Anna, Statystyki porządkowe i ich uogólnienia
 • Domitrz Wojciech, Redukcja struktur lokalnie konforemnie symplektycznych i kohomologie styczne do foliacji
 • Ferenstein Elżbieta, Zagadnienia optymalnego stopowania procesów stochastycznych
 • Fryszkowski Andrzej, Badanie zrelaksowanych układów sterowań III
 • Herburt Irmina, Aproksymacje w przestrzeni ciał wypukłych
 • Homenda Władysław, Inteligentne technologie obliczeniowe II
 • Janeczko Stanisław, Badania symplektycznych osobliwości odwzorowań gładkich
 • Kaczyński Andrzej, Trójwymiarowe zagadnienia sztywnych inkluzji
 • Kołodziejczyk Danuta, Kształtowe własności FANRów
 • Kotus Janina, Własności metryczne zbioru Julii funkcji meromorficznych przestępnych
 • Kozłowski Marek, Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa komunikacji w sieciach TCP/IP
 • Lonc Zbigniew, Algorytmiczne i teoretyczne aspekty problemów kombinatorycznych III
 • Macukow Bohdan, Wybrane zagadnienia przetwarzania i transmisji danych II
 • Mańdziuk Jacek, Metody inteligencji obliczeniowej w bioinformatyce i zagadnieniach finansowych II
 • Marciniak Krzysztof, Opracowanie metod i algorytmów programowania NC w systemach CAD/CAM
 • Matysiak Wojciech, Algebraiczne własności harnessów kwadratowych
 • Okulicka – Dłużewska Felicja, Algorytmy obliczeń równoległych II
 • Pasternak – Winiarski Zbigniew, Struktury jednostajne i całkowanie na przestrzeniach różniczkowych II
 • Radzikowska Anna, Relacyjna reprezentacja pewnych klas algebr dla logik rozmytych
 • Romanowska Anna, Klasyfikacje i reprezentacje modów i innych algebr III
 • Rutkowski Aleksander, Teoria zbiorów uporządkowanych
 • Rzeżuchowski Tadeusz, Analiza wielowartościowa, równania różniczkowe w przestrzeniach abstrakcyjnych
 • Samsonowicz Jan, Geometryczne własności przestrzeni stanów kwantowych, splątanie i separowalność
 • Sasin Wiesław, Metody teorii przestrzeni strukturalnych i ich zastosowania do badania osobliwości czasoprzestrzeni III
 • Smoktunowicz Alicja, Analiza numeryczna metod iteracyjnych rozwiązywania szczególnych równań macierzowych
 • Wesołowski Jacek, Zagadnienia asymptotyczne, charakteryzacyjne i estymacyjne probabilistyki
 • Witczyński Krzysztof, Odwzorowanie przestrzeni rzutowych i euklidesowych III
 • Wróbel Iwona, Własności zbioru Gerschgorina macierzy
 • Zadrzyńska – Piętka Ewa, Rozwiązalność równań Stokesa w wagowych przestrzeniach Sobolewa.
 • Herburt Irmina, Lonc Zbigniew, Wspieranie międzynarodowych i krajowych konferencji, szkół, seminariów wyjazdowych oraz intensyfikacji badań naukowych.

Grant rektorski (Uczelniany Program Badawczy)

 • Władysław Homenda (MiNI), Marcin Luckner (GiK), Hierarchiczne metody pozyskiwania i selekcji informacji. Automatyczne rozpoznanie tekstów jako drugoplanowych elementów dokumentu.

Granty dziekańskie

 • Chełmiński Krzysztof, Nieliniowe problemy w teorii odkształceń niesprężystych
 • Fryszkowski Andrzej, Badanie inkluzji różniczkowych wyższych rzędów
 • Herburt Irmina, Własności geometryczne ciał gwiaździstych
 • Grzegorzewski Przemysław, Badanie zależności między preferencjami
 • Janeczko Stanisław, Osobliwości podrozmaitości Lagrange’a
 • Kaczyński Andrzej, Koncentracja naprężeń wokół sztywnych inkluzji
 • Kotus Janina, Wymiar Hausdorffa i własności miar niezmienniczych dla hiperbolicznych funkcji meromorficznych
 • Lonc Zbigniew, Złożoność obliczeniowa problemów dekompozycji grafów
 • Lonc Zbigniew, Metody i osiągnięcia współczesnej kombinatoryki
 • Mańdziuk Jacek, Metody inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach klasyfikacji
 • Szabłowski Paweł, Badania procesów Bryca
 • Rzeżuchowski Tadeusz, Rozwiązania rozmyte równań algebraicznych, zastosowania arytmetyki Kauchera
 • Traczyk Tomasz, Demonstratio Mathematica: w trosce o rozwój nowoczesnych gałęzi matematyki