Pan Adam Żychowski absolwent i doktorant Wydziału MiNI został laureatem konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk

Więcej informacji o konkursie na stronie MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/42-mln-zl-na-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow

Więcej informacji na stronie PW https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wybitni-mlodzi-naukowcy-z-PW

Panu Adamowi i jego promotorowi serdecznie gratulujemy!