W roku akademickim 2022/2023 progi punktowe w rekrutacji na studia I stopnia na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych były najwyższe na Politechnice Warszawskiej i wynosiły:

Inżynieria i  Analiza Danych:  207

Informatyka i Systemy Informacyjne:  208

Matematyka i Analiza Danych:  206

na 225 punktów możliwych do zdobycia.