W roku akademickim 2020/2021 progi punktowe w rekrutacji na studia I stopnia na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych były najwyższe na Politechnice Warszawskiej i wynosiły:

Inżynieria i  Analiza Danych:  202

Informatyka i Systemy Informacyjne:  201

Matematyka i Analiza Danych:  200

na 225 punktów możliwych do zdobycia.