Studia id to elitarne indywidualne studia dla najlepszych kandydatów i studentów. Program skierowany jest do laureatów i finalistów olimpiad: matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej i astronomicznej oraz do studentów z najlepszymi wynikami po I stopniu studiów.

 

Więcej informacji na stronie: https://badawcza.pw.edu.pl/Programy/Studenci/Studia-id (link do strony PW)