Doktorant ze Szkoły Doktorskiej nr 3, Pan mgr Wojciech Wójciak otrzymał III nagrodę w konkursie publiczności na najlepszy plakat na konferencji Statistische Woche 2022, która odbyła się w dniach 20-23.09.2022 w Münster:
 
Pan mgr Wojciech Wójciak prezentował poster zatytułowany  „stratallo – a new R package for optimal sample allocation”.
 
Opiekunem naukowym pana mgr. Wojciecha Wójciaka jest prof.dr hab. inż. Jacek Wesołowski.
 
Panu Wojciechowi oraz jego Promotorowi serdecznie gratulujemy!