RADA NAUKOWA DYSCYPLINY

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Piotra Sobeckiego

która odbędzie się w dniu 12 października 2022 roku, o godzinie 16:00 w trybie stacjonarnym

pt.: „The Use of Domain Knowledge in Methods of Computer–aided Prostate Cancer Diagnosis”

Promotor:          prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski – Politechnika Warszawska

Recenzenci:       prof. dr hab. inż.  Robert Cierniak – Politechnika Częstochowska

……………………..prof. dr hab. Zbisław Tabor  – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Obrona odbędzie się w sali nr 40 w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Koszykowa 75

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-do-30-kwietnia-2019-r/Dyscyplina-informatyka-techniczna-i-telekomunikacja-dziedzina-nauk-inzynieryjno-technicznych/mgr-inz.-Piotr-Sobecki

Treść ogłoszenia (plik PDF)