Laureaci konkursów na granty badawcze w ramach programu IDUB w następujących edycjach:

konkurs BIOTECHMED-1

 1. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
  Tytuł projektu: Przewidywanie typu i kierunku wzrostu kompleksu czaszkowo-twarzowego dziecka metodami uczenia maszynowego”

konkurs against COVID-19:

 1. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni
  tytuł projektu: „Wykrywanie zmian spowodowanych chorobą Covid-19 na danych obrazowych zbadania płuc z zastosowaniem wyjaśnialnej sztucznej inteligencji oraz kompresowalnych reprezentacji poznawczych”
 2. dr Michał Łaźniewski
  tytuł projektu:  „Nietoperze jako źródło nowych szczepów wirusów z podrodziny Coronoviridae stanowiących zagrożenie dla populacji ludzkiej”

konkurs SzIR-1:

 1. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni
  tytuł projektu: „Metody uczenia maszynowego dedykowane dla niepełnych strumieni danych”
 2. dr inż. Agnieszka Jastrzębska
  tytuł projektu: Kognitywne przeszukiwanie i mapowanie nieustrukturalizowanych oraz częściowo ustrukturalizowanych danych temporalnych”

konkurs SzIR-2 :

 1. dr inż. Marcin Luckner
  tytuł projektu „Automatyczna selekcja cech w zadaniu lokalizacji wewnątrzbudynkowej”
 2. dr inż. Anna Wróblewska tytuł projektu „Transfer zbioru danych: Skuteczność abstrakcji danych i jakość modelowania danych”

konkurs CyberADa-1:

 1.  prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
  tytuł projektu: „Gry obronne Stackelberga w obszarze cyberbezpieczeństwa”
 2. prof. dr hab. inż. Władysław Homenda
  tytuł projektu: „Klasyfikacja i grupowanie szeregów czasowych z odrzucaniem szeregów czasowych obcych”

konkurs CyberiADa-2: Senior:

 1. dr hab. Przemysław Górka, prof. uczelni
  tytuł projektu „Analiza numeryczna i matematyczna modelu Kołmogorowa oraz przestrzenie Sobolewa”
 2. dr inż. Krzysztof Kaczmarski
  tytuł projektu „Optymalizacja wstępnego przetwarzania danych na potrzeby uczenia maszynowego i eksploracji danych na GPU przy pomocy metaprogramowania”

CyberiADa-2 Junior:

 1. mgr inż. Michał Denkiewicz
  tytuł projektu „Statystyczna i sieciowa analiza trójwymiarowych danych genomicznych pochodzących z eksperymentów populacyjnych (ChIA-PET) oraz z pojedynczej komórki (ChIA-Drop)”
 2. mgr Michał Kadlof
  tytuł projektu „Modelowanie 3D sterowane obrazem – struktury jądra komórkowego na podstawie danych genomicznych, epigenomicznych i mikroskopowych”

konkurs BEYOND POB

 1. prof. dr hab. Dariusz Plewczyński
  tytuł  projektu  „BEYOND GWAS: reprezentacja tensorowa kontekstowo-specyficznych wariantów regulacyjnych dla złożonych chorób i cech genetycznych”