Administrator

Informacje podstawowe

W obrębie Państwa kont laboratoryjnych nastąpiły już jakiś czas temu poniższe zmiany:

 • W katalogu domowym powstał podkatalog Windows10 do którego przeniesione zostały następujące katalogi z profilu:
  -Desktop
  -My Documents
  -My Video
  -My Pictures
  -My Music
 • Jeśli ktoś miał już katalog Windows10 to został on przemianowany na Windows10_old. W miarę możliwości proszę nie zakładać na dysku H: katalogu Windows10.
 • Skasowanie tego katalogu może utrudnić normalną pracę systemu Windows10 więc proszę tego nie robić dla własnego dobra.

Logowanie w pracowniach

Do zalogowania w Windows w pracowniach komputerowych używają Państwo kont wydziałowych opisanych w dziale usługi. Hasła są do odebrania u pracowników Laboratorium Informatyki w pokoju 323 w Gmachu MiNI. Studenci mają konta zakładane automatycznie, na podstawie list dziekańskich. Prowadzący zajęcia dydaktyczne powinni skontaktować się z administratorem serwera.

Uwaga dla studentów: uprzejmie proszę dbać o swoje hasło. Konto na serwerze studenckim służy Państwu do kilku rzeczy poza logowaniem w pracowniach. Prosimy hasła pilnować, nie udostępniać kolegom, zadbać, żeby nie było za proste i nie zapominać.

Prośba o ogólne dbanie o hasło dotyczy również prowadzących zajęcia.

Przestrzeń dyskowa

Każdy użytkownik dysponuje przestrzenią dyskową na serwerze opisaną w dziale usługi, o rozmiarze określonym przez administratora serwera. Dla wygody po zalogowaniu do Windows automatycznie dostępne są dyski:

 • H: katalog domowy
 • S: katalog udostępniania zasobów studenckich
 • T: katalog udostępniania zasobów nauczycieli
 • X: katalog udostępniania aplikacji

Profile Windows

Wydział udostępnia tzw. profile wędrujące za użytkownikiem, czyli taką konfigurację w której ustawienia indywidualne i pliki danej osoby przechodzą z komputera na komputer w zależności gdzie się ona loguje.

Technicznie takie dane nie powinny być duże aby nie obciążać nadto sieci oraz aby nie przedłużać logowania. Dane profilu są każdorazowo kopiowane z serwera podczas logowania i na serwer podczas wylogowania!. Inaczej z danymi na dysku sieciowym (które nie są profilem), te są od razu zapisywane na serwerze i pobierane z niego kiedy są potrzebne. Ta druga metoda jest dużo oszczędniejsza i szybsza ponieważ rzadko potrzebne są użytkownikom wszystkie dane na raz.

Dane osobiste widoczne na stacjach Windows są zatem podzielone na dwie części, dane na dysku sieciowym H: (nie profil) oraz profil który powinien zawierać wyłącznie konfiguracje osobistą Windows i programów a nie pliki użytkowników. Dla bezpieczeństwa danych i szybkości działania wszystkie swoje pliki należy umieszczać na dysku sieciowym (H:). Dla Państwa wygody dane z pulpitu i folderu Moje Dokumenty (i inne foldery wymienione w informacjach podstawowych powyżej) są od razu przechowywane na dysku sieciowym (w katalogu Windows7).

Niestety część osób nie wie lub nie rozumie jak ważne jest aby nie doprowadzać do przerostu danych w samym profilu. Zdarza się, że w profilu umieszczane są całe maszyny wirtualne lub kopia prywatnego folderu Dropbox’a, po 10,20 lub nawet 40GB! Często dzieje się tak, ponieważ popularne programy domyślnie umieszczają swoje duże dane w „wędrującej” części profilu zamiast w lokalnej. Aby zapobiec problemom z logowaniem, serwer automatycznie (codziennie wieczorem, począwszy od końca sesji letniej 2015/16) kasuje profile o rozmiarze powyżej 500MB!!!. Proszę zwrócić uwagę, że dane na dysku sieciowym pozostają bezpieczne, osoba poszkodowana traci tylko profil, więc w założeniu tylko konfigurację programów a nie pliki chyba że przechowuje je niezgodnie z instrukcją poza dyskiem H:.

Na koniec każdego semestru oraz tuż przed rozpoczęciem nowego wszystkie profile będą kasowane!. Jest to pożądane ze względu na tworzenie zupełnie nowych instalacji systemu Windows w salach laboratorium i powtarzające się problemy z kompatybilnością profili. Żadne dane osobiste nie powinny być umieszczane w profilu więc, nie powinno to powodować strat. Pierwsze logowanie w nowym semestrze oraz pierwsze uruchomienia programów (np. Visual Studio) będą wyraźnie dłuższe po takim skasowaniu profilu.

WWW i poczta

Na komputerach w pracowniach zainstalowane są następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer. Uprzejmie proszę o powstrzymywanie się od używania MS Internet Explorera. W przypadku stron, które nie potrafią wyświetlić się poprawnie w innej przeglądarce, niż IE – program Microsoftu można uruchomić przez 'Start->Run->iexplore’.

Ponieważ na komputerach w salach nie są przechowywane na stałe żadne Państwa pliki, proponuję do czytania poczty używać przeglądarki WWW. Odpowiedni system dostępny jest pod adresem: https://webmail.mini.pw.edu.pl

Partycja E

Na komputerach w laboratorium na partycji E w katalogu VM studenci mogą zakładać własne katalogi lokalne i wgrywać na nie własne pliki. Dostęp do utworzonego katalogu uprawnienia ma wyłącznie jego właściciel – nikt nie może przeglądać jego zawartości, ani tym bardziej tworzyć/kasować plików.

Informacje dla użytkowników bardziej zaawansowanych

Instalacja dodatkowego oprogramowania

Przewidziane są dwa terminy zbiorczych instalacji oprogramowania na komputerach w pracowniach. Przed semestrem instalowane jest oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W połowie semestru wykonywana jest instalacja dodatkowych narzędzi, które są potrzebne studentom do projektów, prac dyplomowych itp. W obydwu przypadkach listę potrzebnego oprogramowania zgłaszają prowadzący zajęcia.

Uwaga: w kwestii instalacji oprogramowania Laboratorium wymaga pewnej odpowiedzialności – zarówno od prowadzących, jak i studentów. Prowadzący są odpowiedzialni za zebranie od swoich studentów informacji nt. potrzebnego oprogramowania i odpowiednio wczesne przekazanie ich administratorowi (nie później niż w połowie semestru). Studenci pamiętają, żeby jak najwcześniej zgłosić swoje wymagania prowadzącemu.