Chciałbym z przyjemnością zakomunikować, że kandydatem na dziekana Wydziału MiNI, który otrzymał poparcie WKW-O, jest dr hab. Wojciech Domitrz, prof. ucz..
Prof. Domitrz uzyskał w głosowaniu 97,8% poparcia. Serdecznie gratulujemy!

Łukasz Błaszczyk
Sekretarz Wydziałowego Kolegium Wnioskująco-Opiniującego