Absolwentka naszego Wydziału i uczestniczka Szkoły Doktorskiej nr 3 Pani mgr Karolina Okrasa zdobyła nagrodę w konkursie organizowanym przez Vienna Center for Logic and Algorithms.  Nagroda  VCLA International Student Award  przyznawana jest za wybitne prace magisterskie w dziedzinie Logiki lub Informatyki.  Promotorem nagrodzonej pracy magisterskiej Pani Karoliny Okrasy “Complexity of variants of graph homomorphism problem in selected graph classes” był dr inż. Paweł Rzążewski .

Więcej informacji na stronie:  http://www.vcla.at/vcla-awards/#The_fifth_edition_of_the_VCLA_International_Student_Awards_2020

Serdecznie gratulujemy Pani Karolinie i Promotorowi !