Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało ranking najpopularniejszych i najbardziej obleganych kierunków  studiów w roku akademickim 2018/2019

Wśród 10 najpopularniejszych kierunków pierwsze miejsce zajmuje Informatyka.

Na Inżynierię i Analizę Danych przypadało blisko 18 kandydatów na jedno miejsce.