ZAKŁAD STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Wiceprzewodniczący Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
  • Współprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
  • Członek Dziekańskiej Komisji Informatyki

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek

Kontakt
Email : jerzy.balicki@mini.pw.edu.pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 403


Wybrane publikacje

  • Dryja P., Korłub W., Przybyłek P., Tyszka M., Zadroga M., Zakidalski M., Balicki J., METODY NEURONOWE DO PROGNOZOWANIA FINANSOWEGO, Współczesna Gospodarka 7(2) (2016) str. 21-36
  • Balicki J., WYBRANE PARADYGMATY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH FINANSOWYCH, Współczesna Gospodarka 6(4) (2015) str. 1-23