PROFESOR UCZELNI (BAD.-DYD.)

Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy
Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

 • Członek Rady Wydziału

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

Dyscyplina(y) nauki

 • Informatyka


Zainteresowania naukowe

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Informatyka Kwantowa
 • Optymalizacja Wielokryterialna
 • Sztuczna Inteligencja


Wybrane publikacje

 • Balicki J., Many-Objective Quantum-Inspired Particle Swarm Optimization Algorithm for Placement of Virtual Machines in Smart Computing Cloud, Entropy 24(1) (2022) str. 58:1-58:23
 • Balicki J., Sosnowski W., Multi-objective Approach for Deep Learning in Classification Problems, Computer Information Systems and Industrial Management, Seria Lecture Notes in Computer Science, 12883 (2021) str. 287-298
 • Balicki J., Dryja P., Multi-objective Tabu-based Differential Evolution for Teleportation of Smart Virtual Machines in Private Computing Clouds, Proceedings of the 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) CFP21ICE-ART (2021) str. 1904-1911
 • Balicki J., Balicka H., Dryja P., Tyszka M., Multi-criteria Differential Evolution for Optimization of Virtual Machine Resources in Smart City Cloud, Computer Information Systems and Industrial Management, Seria Lecture Notes in Computer Science, 12133 (2020) str. 332-344
 • Balicki J., Dryja P., Zakidalski M., Some Artificial Intelligence Driven Algorithms for Mobile Edge Computing in Smart City, Lecture Notes in Computer Science, Seria Lecture Notes in Computer Science, 11703 (2019) str. 110-119
 • Balicki J., Dryja P., Korłub W., Przybyłek P., Tyszka M., Zadroga M., Zakidalski M., METODY NEURONOWE DO PROGNOZOWANIA FINANSOWEGO, Współczesna Gospodarka 7(2) (2016) str. 21-36
 • Balicki J., WYBRANE PARADYGMATY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH FINANSOWYCH, Współczesna Gospodarka 6(4) (2015) str. 1-23


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie American Journal of Data Mining and Knowledge Discovery
 • Redaktor Numeru Specjalnego w czasopiśmie International Journal of Distributed Sensor Networks


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 403
Email: jerzy(kropka)balicki(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2023-01-26 o godz. 10:15:23 przez SZOK.