ZAKŁAD STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Wiceprzewodniczący Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
 • Współprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka
 • Członek Dziekańskiej Komisji Informatyki

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

Kontakt
Email : jerzy(kropka)balicki(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 403


Wybrane publikacje

 • Balicki J., Zakidalski M., Dryja P., Some Artificial Intelligence Driven Algorithms for Mobile Edge Computing in Smart City, Lecture Notes in Computer Science, Seria Lecture Notes in Computer Science, 11703 (2019) str. 110-119
 • Balicki J., Dryja P., Korłub W., Przybyłek P., Tyszka M., Zadroga M., Zakidalski M., METODY NEURONOWE DO PROGNOZOWANIA FINANSOWEGO, Współczesna Gospodarka 7(2) (2016) str. 21-36
 • Balicki J., WYBRANE PARADYGMATY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH FINANSOWYCH, Współczesna Gospodarka 6(4) (2015) str. 1-23

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie American Journal of Data Mining and Knowledge Discovery
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie International Journal of Distributed Sensor Networks
 • Redaktor Numeru Specjalnego w czasopiśmie International Journal of Distributed Sensor Networks

Ostatnia aktualizacja strony 2020-03-01 o godz. 19:05:32 przez SZOK.