ZAKŁAD STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

Kontakt
Email : jerzy(kropka)balicki(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 403


Wybrane publikacje

  • Balicki J., Balicka H., Dryja P., Tyszka M., Multi-criteria Differential Evolution for Optimization of Virtual Machine Resources in Smart City Cloud, Computer Information Systems and Industrial Management, Seria Lecture Notes in Computer Science, 12133 (2020) str. 332-344
  • Balicki J., Zakidalski M., Dryja P., Some Artificial Intelligence Driven Algorithms for Mobile Edge Computing in Smart City, Lecture Notes in Computer Science, Seria Lecture Notes in Computer Science, 11703 (2019) str. 110-119
  • Balicki J., Dryja P., Korłub W., Przybyłek P., Tyszka M., Zadroga M., Zakidalski M., METODY NEURONOWE DO PROGNOZOWANIA FINANSOWEGO, Współczesna Gospodarka 7(2) (2016) str. 21-36
  • Balicki J., WYBRANE PARADYGMATY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH FINANSOWYCH, Współczesna Gospodarka 6(4) (2015) str. 1-23

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie American Journal of Data Mining and Knowledge Discovery
  • Redaktor Numeru Specjalnego w czasopiśmie International Journal of Distributed Sensor Networks

Ostatnia aktualizacja strony 2021-03-17 o godz. 22:43:26 przez SZOK.