ZAKŁAD STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Wiceprzewodniczący Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
  • Współprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji Informatyki

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

Kontakt
Email : jerzy(kropka)balicki(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 403


Wybrane publikacje

  • Dryja P., Korłub W., Przybyłek P., Tyszka M., Zadroga M., Zakidalski M., Balicki J., METODY NEURONOWE DO PROGNOZOWANIA FINANSOWEGO, Współczesna Gospodarka 7(2) (2016) str. 21-36
  • Balicki J., WYBRANE PARADYGMATY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH FINANSOWYCH, Współczesna Gospodarka 6(4) (2015) str. 1-23

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie :American Journal of Data Mining and Knowledge Discovery

Ostatnia aktualizacja strony 2019-03-11 o godz. 09:19:26 przez SZOK.