KIEROWNIK LABORATORIUM INFORMATYKI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Sieci Komputerowej i Kontaktów z CIPW
  • Kierownik Laboratorium Informatyki

Kontakt
Email : marcin(kropka)borkowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 323
Telefon służbowy: (22)234 7487

Ostatnia aktualizacja strony 2021-05-01 o godz. 07:10:45 przez SZOK.