ADIUNKT (DYD.)
Zakład Geometrii Różniczkowej

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 518
Email: malgorzata(kropka)brzozowa(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2023-11-09 o godz. 15:40:27 przez SZOK.