ZAKŁAD RÓWNAŃ CAŁKOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

  • Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Inżynieria i Analiza Danych
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych
  • Członek Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Inżynieria i Analiza Danych

Wybrane publikacje

  • Cena A., Gągolewski M., Genie+OWA: Robustifying hierarchical clustering with OWA-based linkages, Information Sciences 52 (2020) str. 324-336
  • Siudem G., Żogała B., Cena A., Gągolewski M., Three dimensions of scientific impact, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 117(25) (2020) str. 13896-13900

Funkcje/osiągnięcia zgłoszone przez pracownika w sprawozdaniu za rok 2021

  • Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Inżynieria i Analiza Danych , MiNI PW
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, MiNI PW
  • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych, MiNI PW
  • Członek Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Inżynieria i Analiza Danych, MiNI PW

Kontakt
Email : anna(kropka)cena(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 423

Ostatnia aktualizacja strony 2022-05-15 o godz. 14:12:07 przez SZOK update_page_employee().