ZAKŁAD RÓWNAŃ CAŁKOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

  • Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Inżynieria i Analiza Danych
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych
  • Członek Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Inżynieria i Analiza Danych

Kontakt
Email : anna(kropka)cena(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 423


Wybrane publikacje

  • Cena A., Gągolewski M., Genie+OWA: Robustifying hierarchical clustering with OWA-based linkages, Information Sciences 52 (2020) str. 324-336
  • Siudem G., Żogała B., Cena A., Gągolewski M., Three dimensions of scientific impact, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 117(25) (2020) str. 13896-13900

Ostatnia aktualizacja strony 2021-06-10 o godz. 10:13:42 przez SZOK.