KIEROWNIK ZAKŁADU RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Matematyka
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
  • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji Analizy

Kontakt
Email : krzysztof(kropka)chelminski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 406
Telefon służbowy: (22)234 5457


Zainteresowania naukowe

  • mechanika ośrodków ciągłych
  • równania różniczkowe

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie :Mathematical Methods in the Applied Sciences
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie :Mathematics and Mechanics of Solids

Ostatnia aktualizacja strony 2018-10-24 o godz. 15:00:31 przez SZOK.