KIEROWNIK ZAKŁADU RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Matematyka
 • Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych Cząstkowych
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Kadr
 • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunków Matematyka oraz Matematyka i Analiza Danych

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Dyscyplina(y) nauki

 • Matematyka


Zainteresowania naukowe

 • Mechanika ośrodków ciągłych
 • Równania różniczkowe


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Mathematical Methods in the Applied Sciences
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Mathematics and Mechanics of Solids


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 406
Telefon służbowy: (22)234 5457
Email: krzysztof(kropka)chelminski(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2022-10-07 o godz. 10:14:05 przez SZOK.