KIEROWNIK ZAKŁADU RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Matematyka
 • Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych Cząstkowych
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
 • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Kadr
 • Przewodniczący Zespołu Analizy Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Członek Zespołu Geometrii Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Prowadzący

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : krzysztof(kropka)chelminski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 406
Telefon służbowy: (22)234 5457


Zainteresowania naukowe

 • mechanika ośrodków ciągłych
 • równania różniczkowe

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Mathematical Methods in the Applied Sciences
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Mathematics and Mechanics of Solids

Ostatnia aktualizacja strony 2021-03-17 o godz. 22:45:05 przez SZOK.