ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Matematyka
 • Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych Cząstkowych
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
 • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
 • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji Analizy
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : krzysztof(kropka)chelminski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 406
Telefon służbowy: (22)234 5457


Zainteresowania naukowe

 • mechanika ośrodków ciągłych
 • równania różniczkowe

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Mathematical Methods in the Applied Sciences
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Mathematics and Mechanics of Solids

Ostatnia aktualizacja strony 2020-03-01 o godz. 18:49:27 przez SZOK.