KIEROWNIK ZAKŁADU PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH I MATEMATYKI FINANSOWEJ

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji Probabilistyki
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych

Kontakt
Email : anna(kropka)dembinska(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 447
Własna strona www pracownika : zobacz


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie :Communications in Statistics – Simulation and Computation
  • Associate Editor w czasopiśmie :Communications in Statistics – Theory and Methods

Ostatnia aktualizacja strony 2019-03-11 o godz. 09:19:28 przez SZOK.