ZAKŁAD PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH I MATEMATYKI FINANSOWEJ

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Kierownik Zakładu Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji Probabilistyki
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : anna(kropka)dembinska(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 447
Własna strona www pracownika : zobacz


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie Communications in Statistics – Simulation and Computation
  • Associate Editor w czasopiśmie Communications in Statistics – Theory and Methods
  • Associate Editor w czasopiśmie Communications in Statistics-Case Studies, Data Analysis and Applications

Ostatnia aktualizacja strony 2020-03-01 o godz. 18:52:01 przez SZOK.