KIEROWNIK ZAKŁADU STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ I MATEMATYKI FINANSOWEJ

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Kierownik Zakładu Statystyki Matematycznej i Matematyki Finansowej
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunków Matematyka oraz Matematyka i Analiza Danych

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Dyscyplina(y) nauki

  • Matematyka


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie Communications in Statistics – Simulation and Computation
  • Associate Editor w czasopiśmie Communications in Statistics – Theory and Methods
  • Associate Editor w czasopiśmie Communications in Statistics-Case Studies, Data Analysis and Applications


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 447
Email: anna(kropka)dembinska(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl
Własna strona www pracownika : zobacz

Ostatnia aktualizacja strony 2022-10-07 o godz. 14:02:03 przez SZOK.