ZAKŁAD ANALIZY I TEORII OSOBLIWOŚCI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Dziekan Wydziału
  • Przewodniczący Rady Wydziału
  • Członek Dziekańskiej Komisji Geometrii

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów
  • Członek Senatu PW
  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : wojciech(kropka)domitrz(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 16, 553
Telefon służbowy: (22)234 7988
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

  • geometria i topologia symplektyczna
  • teoria osobliwości

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie International Electronic Journal of Geometry

Ostatnia aktualizacja strony 2020-04-28 o godz. 16:46:26 przez SZOK.