ZAKŁAD ANALIZY I TEORII OSOBLIWOŚCI

Funkcje pełnione na MiNI

 • Dziekan Wydziału
 • Przewodniczący Rady Wydziału
 • Przewodniczący Zespołu Geometrii Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Członek Zespół ds. Ewaluacji Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Prowadzący

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów
 • Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia
 • Członek Senatu PW
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : wojciech(kropka)domitrz(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 16, 553
Telefon służbowy: (22)234 7988
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

 • geometria i topologia symplektyczna
 • teoria osobliwości

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie International Electronic Journal of Geometry

Ostatnia aktualizacja strony 2021-09-24 o godz. 14:56:41 przez SZOK.