ZAKŁAD ANALIZY I TEORII OSOBLIWOŚCI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Dziekan Wydziału
  • Przewodniczący Rady Wydziału
  • Członek Dziekańskiej Komisji Geometrii

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów
  • Członek Senatu PW

Kontakt
Email : wojciech(kropka)domitrz(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 16, 553
Telefon służbowy: (22)234 7988
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

  • geometria i topologia symplektyczna
  • teoria osobliwości

Ostatnia aktualizacja strony 2019-11-06 o godz. 18:50:38 przez SZOK.