PROFESOR UCZELNI (BAD.-DYD.)
Zakład Analizy i Teorii Osobliwości
Zakład Analizy i Teorii Osobliwości

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Dziekan Wydziału
  • Przewodniczący Rady Wydziału

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia
  • Członek Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów
  • Członek Senatu PW
  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Dyscyplina(y) nauki

  • Matematyka


Zainteresowania naukowe

  • Geometria i topologia symplektyczna
  • Teoria osobliwości


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie International Electronic Journal of Geometry


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 16, 553
Telefon służbowy: (22)234 7988
Email: wojciech(kropka)domitrz(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl
Własna strona www pracownika : zobacz

Ostatnia aktualizacja strony 2023-01-26 o godz. 10:15:22 przez SZOK.